BOSILJKA PAVLOVIĆ U PODRAVSKIM SESVETAMA Promocija treće knjige i prezentacija prvih dviju knjiga

Jedna od onih koji poeziju pišu i žive dan danas je Bosiljka Pavlović.

Fotografije ustupila Bosiljka Pavlović

Prije se poeziju nazivalo kraljicom umjetnosti, a mogli bismo reći da je tako uistinu i bilo, jer se tada cijenilo pisanje u formi pjesme.

Danas je situacija nešto drugačija, pa je poezija na margini i nije tako aktualna. Unatoč tome i dalje postoje oni koji pišu i izražavaju se kroz stih i rimu.

Smatra se kako je dobra pjesma ona pjesma koja je u stanju prenijeti energiju pjesnika i kod čitatelja stvoriti sinergiju s njim samim.

Jedna od onih koji poeziju pišu i žive dan danas je Bosiljka Pavlović. Upravo će ona u subotu u Podravskim sesvetama održati promociju svoje treće i prezentacije svojih prvih dviju knjiga. Početak je u 19 sati.

Fotografiju ustupila Bosiljka Pavlović
Ne propustite: