DJEČJE GRADSKO VIJEĆE Pogledajte kakve su prijedloge iznijeli mladi Koprivničanci

Djeca su imala zanimljive i korisne prijedloge. Tako je Dječje gradsko vijeće donijelo odluku da se osigura prostor za djecu osnovnoškolske dobi, ali i za mlade.

Foto: Grad Koprivnica

U koprivničkoj Gradskoj vijećnici u ponedjeljak je održana peta sjednica Dječjeg gradskog vijeća Grada Koprivnice.

Djeca su imala zanimljive i korisne prijedloge. Tako je Dječje gradsko vijeće donijelo odluku da se osigura prostor za djecu osnovnoškolske dobi, ali i za mlade.

U tom bi prostoru mogli pokazati i prezentirati svoje uspjehe na svim područjima rada u kojima su postigli izvrsne rezultate.

Nakon što je provedena anketa među učenicima osnovnih škola s područja grada, odlučeno je da se prema Gradu pristupi s molbom za odobrenje adekvatnog prostora za koji ne bi bili obvezni plaćati najam.

Isto tako Dječje gradsko vijeće izrazilo je želju za time da imaju svojeg člana u povjerenstvu ili nekoj instituciji grada u kojima bi sudjelovali aktivno. Sudjelovanje bi se očitovalo tako da bi djeca predlagala aktivnosti za suradnju s djecom.

Kao predstavnica Grada Koprivnice, sjednici je prisustvovala zamjenica gradonačelnika Melita Samoborec koja je pažljivo saslušala sve prijedloge i zahtjeve koje su joj uputili mladi vijećnici.

Obećala je da će prvom prilikom proslijediti njihove prijedloge gradonačelniku Mišelu Jakšiću i istaknula kako smatra da neće biti nikakvih prepreka oko njihovog prihvaćanja.

Foto: Grad Koprivnica
Foto: Grad Koprivnica
Ne propustite: