DRŽAVNA REVIZIJA Ne zna se gdje su završile isplate veće od 130.000 kuna u Gradskom Crvenom križu Čakovec

Hrvatski Crveni križ za N1 je potvrdio da je upoznat s izvješćima te s činjenicom "da su tri društva Crvenoga križa (Čakovec, Rovinj i Zaprešić), od ukupno 131 društava koliko ih djeluje na području RH, dobila negativno mišljenje" te da su zbog negativne ocjene revizije – smijenili ravnatelja društva Crvenog križa u Zaprešiću.

Nakon što je zbog nepovoljnog nalaza Državne revizije smijenjen ravnatelj u Zaprešiću, hoće li zbog istoga posljedice snositi i Kristijan Valkaj čelni čovjek GDCK Čakovec? Foto: GDCK Čakovec

Biserka Čoh Mikulec, pomoćnica glavnog revizora, kazala je za N1 da su tri gradska društva Crvenog križa – Čakovec, Rovinj i Zaprešić – dobila nepovoljno mišljenje Državnog ureda za reviziju zbog financijskih izvještaja i usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

“Konkretno, vezano uz društvo Crvenog križa grada Čakovca, utvrdili smo da isplate u iznosu većem od 130.000 kuna su obavljene bez dokumentacije na temelju koje bi bilo vidljivo kome su te isplate dane i na temelju čega. Za društvo Crvenog križa grada Rovinja utvrdili smo da su četiri fizičke osobe potpisale da su preuzele sredstva pomoći umirovljenicima i to za 87 umirovljenika i da nema dokumentacije da su umirovljenici dobili tu pomoć. Mi smo sva izvješća dostavili DORH-u”, kazala je pomoćnica glavnog revizora.

Hrvatski Crveni križ za N1 je potvrdio da je upoznat s izvješćima te s činjenicom “da su tri društva Crvenoga križa (Čakovec, Rovinj i Zaprešić), od ukupno 131 društava koliko ih djeluje na području RH, dobila negativno mišljenje” te da su zbog negativne ocjene revizije – smijenili ravnatelja društva Crvenog križa u Zaprešiću.

U odgovoru dodaju da “iako društva Crvenoga križa imaju vlastitu pravnu osobnost, Središnji ured Hrvatskog Crvenog križa, u skladu sa svojim ovlastima, prati aktivnosti društva, daje savjetodavnu pomoć te upute i smjernice za rad”. Ipak, kažu, revizija je pokazala da se “pojavljuje manji broj slučajeva s nepravilnostima”.

“Za Hrvatski Crveni križ, najveću humanitarnu organizaciju u RH, iznimno je važno da se sve aktivnosti provode transparentno, zakonito i pravilno jer nam je povjerenje javnosti ključno. Upravo zato Hrvatski Crveni križ iznimno je zainteresiran da se sve nepravilnosti što prije uklone. Uostalom, čim su stigle prve informacije o nepravilnostima u radu na području Gradskog društva Crvenog križa Zaprešić, imenovan je novi ravnatelj kako bi se ispravili svi nedostaci u radu. U sklopu plana nadzora, Hrvatski Crveni križ obići će sva tri društva Crvenoga križa kako bi im se pomoglo u uklanjanju nepravilnosti i poboljšanju rada”.

Prema izjavi B. Čoh Mikulec, nepravilnosti su se odnosile na provedbu naloga i preporuka, planiranje, financijske izvještaje, prihode i rashode.

Nakon što je Državni ured za reviziju potvrdio da su tri gradska društva Crvenog križa – Čakovec, Rovinj i Zaprešić – dobila nepovoljno mišljenje, Hrvatski Crveni križ za N1 je potvrdio da je smijenjen ravnatelj jednog od negativno ocijenjenih društava Crvenog križa.

Funkciju ravnatelja Gradskog Crvenog križa Čakovec obavlja Kristijan Valkaj te se očekuje njegovo očitovanje vezano uz ovu nemilu situaciju.

Foto: Crveni križ Koprivnica

Izvor: Međimurske novine.

Ne propustite: