ĐURĐEVAC SOCIJALNO OSJETLJIV Najpotrebitiji oslobođeni plaćanja odvoza otpada

Mi kao grad smo socijalno osviješteni i cilj nam je pomoći onima koji zbilja nemaju - rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Đurđevački gradončaelnik Hrvoje Janči // Foto: djurdjevac.hr
Đurđevački gradončaelnik Hrvoje Janči // Foto: djurdjevac.hr

U cilju što boljeg informiranja iz gradske uprave podsjećaju građane s područja Đurđevca da se od početka nove godine primjenjuje novi cjenik Komunalnih usluga za odvoz miješanog komunalnog otpada, a koji je odobrilo Gradsko vijeće.

U novom cjeniku uvela se i nova socijalna kategorija. Naime, sva domaćinstva koja su korisnici socijalne naknade ili imaju primanja manja od 1200 kuna, a kojima je to jedina nekretnina, mogu podnijeti zahtjev i bit će oslobođeni plaćanja.

– Grad Đurđevac je prema odluci o komunalnoj naknadi oslobodio svoje najpotrebitije građene od plaćanja komunalne naknade, a zahtjeve podnose na početku svake godine. Zapravo, oslobođenje plaćanja odvoza otpada samo je nastavak ove mjere. Mi kao grad smo socijalno osviješteni i cilj nam je pomoći onima koji zbilja nemaju – rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

“Kako bi se dodatno olakšao građanima proces podnošenja zahtjeva, građani neće morati podnositi dva zahtjeva, već će podnositi jedinstveni zahtjev u gradskoj upravi od 2. siječnja do 31. siječnja za oslobođenje plaćanja komunalne naknade i odvoza otpada”, ističu iz đurđevačke gradske uprave.

Ne propustite: