ECOTOP 2 STUDY TOUR Koprivnička Turistička zajednica u Mađarskoj učila na primjerima dobre prakse ekoturističke ponude

Program je financiran iz Interreg prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska, a kao što smo ranije najavili projekt ulazi u završnu fazu gdje će završni produkt biti izrada studije o integriranju marginaliziranih skupina u turističku ponudu, istaknuli su iz Turističke zajednice grada Koprivnice.

Turistička zajednica grada Koprivnice, kao partner u projektu ECOTOP 2, u ponedjeljak i utorak sudjelovala je na studijskom putovanju u Baranjskoj županiji u Mađarskoj.

Razlog putovanja bio je obilazak ekoturističkih lokaliteta u županiji s ciljem učenja na primjerima dobre prakse ekoturističke ponude.

“Program je financiran iz Interreg prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska, a kao što smo ranije najavili projekt ulazi u završnu fazu gdje će završni produkt biti izrada studije o integriranju marginaliziranih skupina u turističku ponudu”, istaknuli su iz Turističke zajednice grada Koprivnice, s kojom su partneri na projektu: Visoko gospodarsko učilište Križevci, Županijska gospodarska komora Zala, Somogyi gospodarska komora i Sveučilište u Kapošvaru.

Ne propustite: