[FOTO] SJAJAN USPJEH Hrvatski sabor kulture dodijelio priznanja članovima Udruge Peski-Art Đurđevac

Priznanja će se članovima svečano uručiti 8. listopada na Dan neovisnosti, prilikom održavanja 7. likovne radionice Peski-Art 2019. Đurđevac.

Izvor fotografije: Grad Đurđevac

Temeljem svojega Pravilnika o dodjeli priznanja, Hrvatski sabor kulture dodijelio je priznanja likovnim stvarateljima, članovima udruge Peski-Art Đurđevac.

Priznanja je dobilo 17 članova udruge, a ona su kategorizirana sukladno broju godina u kulturno umjetničkom stvaralaštvu. Tako je povelja Hrvatskog sabora kulture kao najviše priznanje dodijeljena sljedećim članovima: Peri Topljaku, Petru Petroviću, Zdravku Šabariću, Đuri Zvonaru, Đurđici Franjić, Mirku Horvatu, Mirku Markešiću i Ivanu Rođaku.

Dijamantna diploma dodijeljena je Dragutinu Bešeniću, Marijanu Štimcu i Mariji Stipan, a zlatna diploma članovima Željku Bečaju i Franji Mihočki.

Srebrna diploma dodijeljena je Nadici Markov, Ivani Hadžija i Renati Kovačić dok je brončana diploma pripala Đuri Škurdiji.

U obrazloženju je navedeno da se Povelje i Diplome dodjeljuju za izuzetna dostignuća na području kulturno – umjetničkog amaterizma i obogaćivanje hrvatske kulture, te za dugogodišnji rad na širenju i razvijanju kulturno-umjetničkog amaterizma i hrvatske kulture.

Priznanja će se članovima svečano uručiti 8. listopada na Dan neovisnosti, prilikom održavanja 7. likovne radionice Peski-Art 2019. Đurđevac. Uručit će ih potpredsjednica Hrvatskog sabora kulture i predsjednica Zajednice Kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije dr. Nada Šešić, stoji na internetskim stranicama Grada Đurđevca.

Izvor fotografija: Grad Đurđevac

Ne propustite: