GRAD KRIŽEVCI Gradsko vijeće održalo desetu sjednicu, evo o kojih se 18 točaka raspravljalo

Na sjednici su jednoglasno prihvaćena izvješća o ostvarenju financijskih planova i programa rada proračunskih korisnika Grada Križevaca za proteklu godinu.

Foto: krizevci.hr

Članice i članovi Gradskog vijeća Grada Križevaca okupili su se u ponedjeljak, 28. svibnja na 10. sjednici Gradskog vijeća kako bi raspravljali o 18 točaka dnevnog reda.

Sjednicu je otvorio predsjednik Gradskog vijeća Marko Katanović te pozdravio okupljene vijećnike, gradonačelnika Marija Rajna, zamjenike gradonačelnika Danijela Šaška i Marija Martinčevića, pročelnike Upravnih tijela Grada Križevaca Sandru Vuketić, Krešimira Brunovića i Sandra Novosela te ravnatelje i predstavnike dječjih vrtića, škola, Gradske knjižnice „Franjo Marković“, Gradskog muzeja, Javne vatrogasne postrojbe i Vatrogasne zajednice Grada Križevaca, Zajednice športskih udruga, Zajednice tehničke kulture, Gradskog društva Crvenog križa Križevci i Komunalnog poduzeća Križevci te Savjeta mladih Grada Križevaca.

Na sjednici su jednoglasno prihvaćena izvješća o ostvarenju financijskih planova i programa rada proračunskih korisnika Grada Križevaca za proteklu godinu. Viša savjetnica za proračun i financije Marija Podolski predstavila je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za 2017. godinu istaknuvši kako su ukupni prihodi i primici s 31. prosincem 2017. godine iznosili 54.594.772,73 kune dok su ukupni rashodi i izdaci iznosili 51.447.710,12 kuna.

Među najvažnijim točkama dnevnog reda bilo je donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na području Poslovne zone Gornji Čret kojom će zona dobiti novog poduzetnika. Naime, na provedeni javni natječaj pristigla je ponuda tvrtke LBN Management Holding d.o.o. koja će u prvoj fazi izgraditi halu veličine 2.000 metara kvadratnih, a u drugoj fazi još jednu halu iste veličine. Tvrtka će obavljati djelatnost isporuke obnovljivih rabljenih strojeva, proizvodnju strojeva, software za armiračke pogone, rezervne dijelove i aditive za ulja, a ukupni planirani broj zaposlenih je 12.

Donesen je i Zaključak o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Križevaca za donošenje Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova na biciklističkim stazama, biciklističkom mostu i dionici pristupne ceste do vidikovca u Križevcima u okviru projekta „Cyclo-Net“ HUHR/1601/2.1.1./1011 te sklapanje ugovora o izvođenju radova.

Prihvaćen je i Aneks Ugovora Veterinarske stanice Koprivnica d.o.o. o hvatanju, zbrinjavanju i skrbi životinja u Skloništu koji je bilo potrebno sklopiti s obzirom na novi Zakon o zaštiti životinja koji se odnosi na nove uvjete zbrinjavanja životinja u skloništima.
Nadalje, doneseno je i Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za branitelje Domovinskog rata Gradskog vijeća Grada Križevaca kojim je članicom Odbora imenovana Katarina Dubravec.

Pored toga, donesena je i Odluka o početku aktivnosti na postavljanju spomen-obilježja poginulim braniteljima Domovinskog rata u parku u Ulici Franje Tuđmana kako bi se Grad Križevci mogao javiti na Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2018. Ministarstva branitelja. (Izvor: Grad Križevci)

Ne propustite: