HSS VARAŽDINSKE ŽUPANIJE Marković: EU fondovima općinama i gradovima omogućiti da i sami ulažu u lokalne i županijske ceste

Iako je kazao kako je prvi put čuo za ovakvu inicijativu, župan Čačić se s njome složio i ne vidi razloga da se to ne omogući općinama i gradovima.

Darko Marković // Foto: HSS Varaždinske županije

Prema postojećim pravilnicima Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., jedinice lokalne samouprave u ovom trenutku nemaju mogućnosti modernizaciju lokalnih i županijskih cesta unutar naselja prijaviti na EU fondove, ističu iz Hrvatske seljačke stranke Varaždinske županije.

Kako bi se takva situacija promijenila u idućem programskom razdoblju Europske unije od 2021. do 2027. godine, načelnik Općine Mali Bukovec, predsjednik županijskog HSS-a i vijećnik u Skupštini Varaždinske županije Darko Marković zatražio je od Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije, ali i župana Radimira Čačića, da se takva mogućnost ugradi u novi Program ruralnog razvoja.

– S obzirom na to da je Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije regionalni koordinator za našu županiju, gradove i općine te nas predstavlja u raznim komisijama, povjerenstvima koja se bave koordinacijom i poticanjem brzog i učinkovitog regionalnog razvoja Republike Hrvatske, a time i izradom novih pravilnika te ostalih strateških dokumenata budućeg programskog razdoblja od 2021. do 2027., postavljam pitanje regionalnom koordinatoru da nas izvijesti o tome da li se u novim nacionalnim pravilnicima za idući Program ruralnog razvoja ide u smjeru da se gradovima i općinama omogući ulaganje u modernizaciju lokalnih i županijskih cesta unutar građevinskog područja naselja – zapitao je na aktualnom satu sjednice Skupštine Varaždinske županije Marković, održane u četvrtak.

Skupština varaždinske županije // Foto: HSS Varaždinske županije

Osim odgovora zatražio je i od župana da svojim utjecajem pomogne Regionalnom koordinatoru u postizanju ovog cilja.

– Male (ruralne) općine i pripadna naselja uglavnom su izgrađena oko županijske ili lokalne ceste čime je centar svakog takvog naselja direktno vezan uz tu cestu. Propustom u sadašnjem pravilniku za mjeru M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ modernizacija takve ceste kroz same centre naselja ne može se prijaviti niti na jedan EU fond. To se za novo programsko razdoblje od 2021. mora obavezno promijeniti, a Varaždinska županija neka bude inicijator toga – poručio je Marković.

Iako je kazao kako je prvi put čuo za ovakvu inicijativu, župan Čačić se s njome složio i ne vidi razloga da se to ne omogući općinama i gradovima.

– Osim ove inicijative koju svakako podržavam, pozivam sve predstavnike JLS-a koji hoće dati svoj doprinos, imat će apsolutni prioritet kod Županijske uprave za ceste. Ako negdje JLS želi sama doprinijeti da se sanira ili napravi županijska cesta, to znači da im je stalo i mi ćemo to odmah i honorirati tako da ćemo to staviti u prioritet – odgovorio je župan.

Ne propustite: