INVESTICIJA OPĆINE RASINJA Asfaltiran pristupni put do škole u Velikom Pogancu

Sanacija puta koji je godinama bio neobnavljan, prepun rupa i drugih oštećenja, bila je više nego nužna. Na njegovo loše stanje, često su upozoravali i nastavnici te roditelji čija djeca pohađaju školu u Velikom Pogancu.

Asfaltirani školski put u Velikom Pogancu // Foto: Općina Rasinja

Prošlog tjedna asfaltiran je pristupni put do Područne škole Veliki Poganac u Općini Rasinja.

Asfaltirano je oko 200 metra, a radove na modernizaciji prometnice izvelo je Poduzeće za ceste Varaždin. Sanaciju je financirala, kao pomoć školi, Općina Rasinja.

Sanacija puta koji je godinama bio neobnavljan, prepun rupa i drugih oštećenja, bila je više nego nužna. Na njegovo loše stanje, često su upozoravali i nastavnici te roditelji čija djeca pohađaju školu u Velikom Pogancu.

– Napokon da je ta školska cesta asfaltirana. To prije svega moramo zahvaliti Općini Rasinja i načelniku Danimiru Kolmanu. Općina je uložila mnogo truda da se taj važan projekt ostvari. Učenici sada mogu sigurnije hodati po novom putu, a vozači se ne moraju brinuti da će oštetiti svoja vozila. Svi smo u selu zadovoljni i sretni, a posebno roditelji školske djece i prosvjetni radnici – rekao je Branko Dulikravić, predsjednik VSNM-a Koprivničko-križevačke županije.

“Problemi su posebno nastajali tijekom ljetnih mjeseci kada se ta školska pristupna cesta koristi za potrebe različitih seoskih društvenih događaja. Osim pristupnog puta, postavljena je i nova prometna signalizacija, kao zajednički projekt MUP-a i Općine Rasinja. U novu školsku godinu koja je nedavno počela, đaci i nastavnici Velikog Poganca mogu krenuti puni zadovoljstava. Tijekom ove godine, zaslugom Općine Rasinja, VSNM-a Koprivničko – križevačke županije te SNV-a, ŽUC-a i MUP-a, PŠ Veliki Poganac dobila je već spomenutu novu asfaltiranu cestu, modernu prometnu signalizaciju i centralno grijanje”, priopćila je Općina Rasinja.

Ne propustite: