JAVNI NATJEČAJ Općina Drnje u najam daje poslovni prostor

Zainteresirane osobe mogu za vrijeme trajanja natječaja obići nekretninu koja je predmet natječaja, uz prethodnu najavu na broj telefona: 048/831-405.

Petar Dombaj, načelnik Općine Drnje // Foto: Zvonimir Markač

Općina Drnje raspisala ja Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Drnje.

Riječ je o poslovnom prostoru na prvom katu poslovne zgrade u vlasništvu Općine Drnje, u Drnju, Trg kralja Tomislava 26, kčbr. 1754/1 k.o. Drnje.

Površina poslovnog prostora iznosi 35,07 m², a sastoji se od dvije poslovne prostorije i toaleta.

Zakupnik ima pravo koristiti zajedničke prostore (natkriveni ulaz, hodnik u prizemlju, stepenište i hodnik na katu) čije korištenje i održavanje će se regulirati Ugovorom o zakupu. Zakupnik snosi režijske troškove, javna davanja i troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora. Pod tekućim održavanjem podrazumijeva se čišćenje, soboslikarski radovi, sitniji popravci na instalacijama i slično.

Poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od pet godina, a početna visina mjesečne zakupnine iznosi 1,00 kn/m².

Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Zainteresirane osobe mogu za vrijeme trajanja natječaja obići nekretninu koja je predmet natječaja, uz prethodnu najavu na broj telefona: 048/831-405.

U prostorijama Općine Drnje, u ponedjeljak 16. ožujka u 7.30 sati počet će postupak javnog otvaranja ponuda koje će provoditi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Ne propustite: