KOMUNALAC Raspisan je natječaj za programe i projekte od interesa za opće dobro

Objavila ga je predsjednica Uprave Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o.

Ilustracija // Izvor fotografije: GKP Komunalac

Komunalac d.o.o. objavio je Javni natječaj za predlaganje programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije za 2019. godinu.

Natječaj je objavljen na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14.) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije od 10. srpnja 2018. godine, a objavila ga je predsjednica Uprave Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o.

Klikom na ovaj link možete saznati sve pojedinosti za prijavu.

Ne propustite: