KOORDINACIJA Vodeći ljudi turističkih zajednica Koprivničko-križevačke županije raspravljali o aktulnim temama

Pomoćnica direktora TZ KKŽ Kristina Sočev informirala je nazočne i o novostima u provedbi GDPR-a te o trodnevnom seminaru na temu Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni turizam, koji će TZ KKŽ organizirati u suradnji s Hrvatskom udrugom za turizam i ruralni razvoj "Klub članova selo".

Foto: TZ KC-KŽ županije

Na inicijativu Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije održan je radni sastanak predstavnika turističkih zajednica s područja županije.

Na sastanku, održanom u prostorijama Koprivničko-križevačke županije, raspravljalo se o nizu aktualnih tema vezanih uz turizam.

“Dogovoreno je da sve turističke zajednice dostave svoje primjedbe i prijedloge na nacrte Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o turističkoj pristojbi i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama. Usuglasili su se i o zajedničkom nastupu u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora u 2019. godini (Udruženo oglašavanje)”, istaknuli su iz TZ- KC-KŽ.

Pomoćnica direktora TZ KKŽ Kristina Sočev informirala je nazočne i o novostima u provedbi GDPR-a te o trodnevnom seminaru na temu Obrazovanje za turizam na seljačkim gospodarstvima i ruralni turizam, koji će TZ KKŽ organizirati u suradnji s Hrvatskom udrugom za turizam i ruralni razvoj “Klub članova selo”.

Troškove održavanja seminara sufinancirat će Hrvatska turistička zajednica.

Razmatrani su i zajednički nastupi i promocije u 2019. godini te organizacija studijskog, edukativnog putovanja.

Ne propustite: