KOPRIVNIČKI IVANEC Općina dodjeljuje studentske kredite, evo koji su uvjeti

Studentski krediti Općine Koprivnički Ivanec dodjeljuju se redovnim studentima s područja Općine, a sredstva na ime kredita osigurana su općinskim Proračunom. 

Ilustracija // Foto: Zagorje International

Općinski načelnik Općine Koprivnički Ivanec raspisuje natječaj za dodjelu studentskih kredita u tekućoj akademskoj godini.

Studentski krediti Općine Koprivnički Ivanec dodjeljuju se redovnim studentima s
područja Općine, a sredstva na ime kredita osigurana su općinskim Proračunom.

Ugovorne obveze o kreditiranju studenata uspostavit će se s 15 studenata s
područja Općine Koprivnički Ivanec, a studentski krediti odobravat će se prema sljedećim kriterijima:
– uspjeh u prethodnom obrazovanju,
– prihod po članu domaćinstva,
– nadareni studenti.

Visina studentskih kredita za tekuću akademsku godinu iznosi 500 kuna
mjesečno.

Uz prijavu kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente
a) potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu 2019/2020.
b) studenti koji upisuju prvu godinu studija:
– svjedodžbu o završnom ispitu (preslika)
– svjedodžbu o završenom IV razredu (preslika)
c) ostali studenti:
– prijepis ocjena položenih ispita u prethodnoj godini ili preslika indeksa uz
predočenje istog,
d) potvrda o prebivalištu (preslika osobne iskaznice),
e) dokaz o postignutom uspjehu na natjecanjima,
f) potvrda o svim ostvarenim primanjima svih članova domaćinstva u
prethodnoj kalendarskoj godini,
g) izjava o broju članova domaćinstva,
h) ostalo:
– student invalidna osoba – rješenje nadležnog tijela o utvrđenoj invalidnosti,
– dijete poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata –
uvjerenje nadležnog tijela,
– dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata – uvjerenje
nadležnog tijela,
– dijete samohranog roditelja – izjava samohranog roditelja.

Prijave se primaju u natječajnom roku na adresu OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC
Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec, 48 000 Koprivnica, s naznakom: “Za studentski kredit”. Natječaj je otvoren do 31. listopada, a ostale informacije na broj telefona: 048/638-100.
Izvor: Općina Koprivnički Ivanec

Ne propustite: