KRIŽEVCI Objavljen je natječaj o prijemu kandidata i kandidatkinja u Jedinicu prometne mladeži

Ono što bi mogao biti poticaj za prijavu jest da će izabrane kandidatkinje i kandidati dobit priliku raditi tijekom ljetnih mjeseci za naknadu od 23 kn po satu, a uz to će dobiti popust na polaganje ispita za osposobljavanje za vozača B-kategorije.

Ilustracija // Foto: Grad Križevci

Gradonačelnik Grada Križevaca Mario Rajn objavljuje natječaj za prijem osam kandidata/kandidatkinja u Jedinicu prometne mladeži Grada Križevaca (m/ž).

Uvjeti koji moraju biti zadovoljeni:
– kandidat/kinja mora imati prebivalište na području Grada Križevaca
– mora biti učenik/ca Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga/Srednje gospodarske škole/Srednje škole “Ivan Seljanec”, s navršenih 17 godina života, primjeren/a u učenju, ponašanju i radu
– mora biti zdravstveno sposoban/a

Svi zainteresirani kandidati u Jedinicu prometne mladeži Grada Križevaca moraju dostaviti zamolbu, a uz to i sljedeću dokumentaciju
– životopis s brojem telefona
– presliku svjedodžbe zadnjeg završenog razreda
– presliku osobne iskaznice
– presliku vozačke dozvole (ako je posjeduju)
– potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti

Zamolbu i navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti putem pošte ili osobno, u Policijsku postaju Križevci, Ulica Drage Grdenića 5, Križevci, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 048/656-830.

Krajnji rok za predaju zamolbe i dokumentacije je 17. svibanj, do 15 sati, a testiranje i odabir kandidata će se obaviti nakon provedene edukacije.

Ono što bi mogao biti poticaj za prijavu jest da će izabrane kandidatkinje i kandidati dobit priliku raditi tijekom ljetnih mjeseci za naknadu od 23 kn po satu, a uz to će dobiti popust na polaganje ispita za osposobljavanje za vozača B-kategorije.

Odluka je raspisana na temelju članka 5., stavka 7, Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17), i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), i nastavno na Odluku o osnivanju jedinice prometne mladeži od 11. lipnja 2018, stoji na internetskim stranicama Grada Križevaca.

Ne propustite: