LAKA ZARADA Ako se na krovu vaše kuće nalazi bijela roda, možete dobiti naknadu od čak 700 kuna

Naknada služi za očuvanje gnijezda na građevinskim objektima na kojima se gnijezdo nalazi.

Foto: pixabay.hr
Foto: pixabay.hr

Ako se na krovu vaše kuće ili stana smjestila bijela roda, donosimo dobre vijesti. Naime, javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ove godine provodi projekt Zaštita i očuvanje bijele rode. Projekt se provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Dakle, ako na krovu stambenog ili gospodarskog objekta kojem ste vi vlasnik ili korisnik imate gnijezdo bijele rode možete dobiti naknadu u iznosu od 700 kuna po gnijezdu. Naknada služi za očuvanje gnijezda na građevinskim objektima na kojima se gnijezdo nalazi.

Svi vlasnici objekata s područja Koprivničko-križevačke županije na kojima se nalaze gnijezda bijelih roda moraju se najkasnije do 30. srpnja (od 7 do 15 sati) javiti na broj telefona 048/621-790 ili na e-mail info@zastita-prirode-kckzz.hr ili potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje naknade mogu poslati ili osobno dostaviti na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica.

Za ostvarivanje naknade potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– kopiju osobne iskaznice vlasnika ili korisnika stambenog, gospodarskog ili drugog građevinskog objekata na kojima se gnijezdo rode nalazi,
– kopiju dokumenta koji govori o vlasništvu ili posjedu objekta na kojem se gnijezdo rode nalazi,
– podatke o IBAN broju računa vlasnika ili korisnika stambenog, gospodarskog ili drugog građevinskog objekata na kojem se gnijezdo rode nalazi i na koji će se uplatiti naknada,
– potpisanu Izjavu o vjerodostojnosti dostavljenih podataka koju možete preuzeti: OVDJE
– fotografiju gnijezda bijele rode na koje se odnosi tražena potpora.

Detaljnije informacije mogu se dobiti putem telefona svakog radnog dana od 7 do 15 sati na broj 048/621- 790 ili putem elektroničke pošte zastita.prirode.kk-zupanije@kc.t-com.hr, stoji na internetskim stranicama Grada Đurđevca.

Ne propustite: