LEGRAD Obilazak završenog projekta u vrijednosti od 718,4 tisuće kuna

Vrijednost projekta je 718,4 tisuće kuna, a Općina Legrad je sufinancirala radove u iznosu od 120 tisuća kuna.

Foto: Koprivničko-križevačka županija

Župan Korivničko-križevačke županije Darko Koren u pratnji ravnatelja Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije Dragutina Guzalića i načelnika Općine Legrad Ivana Sabolića sa suradnicima u ponedjeljak je obišao rekonstruiranu dionicu lokalne javne ceste u Općini Legrad.

Foto: Koprivničko-križevačka županija

Ravnatelj Guzalić je župana izvijestio o modelu i dinamici rekonstrukcije i pojasnio kako su radovi izvršeni prema Planu radova pojačanog održavanja cesta za 2019. godinu.

“Na dijelu lokalne javne ceste LC 25102 Kutnjak-Selnica Podravska obnovljen je dotrajao kolnik, tzv. “bitošljunak” s bankinama u dužini 1500 metara. Širina novog kolnika je duž dionice do pet metara , a ugrađena su dva sloja asfalt-betona i to nosivi izravnavajući prosječne debljine sedam centimetara te dodatno habajući debljine tri centimetra”, pojasnio je tehničke detalje prilikom obilaska prometnice ravnatelj Guzalić.

Vrijednost projekta je 718,4 tisuće kuna, a Općina Legrad je sufinancirala radove u iznosu od 120 tisuća kuna. Župan je izrazio zadovoljstvo kvalitetom izvedenih radova i naglasio kako je zadatak Županijske uprave da u svim dijelovima u suradnji s lokalnim jedinicama osigura što bolje prometne uvjete za stanovnike Koprivničko-križevačke županije.

“Nastojimo u svim dijelovima naše županije maksimalno poboljšati prometne uvjete i obnoviti ceste koje su u našoj nadležnosti. Suradnja s lokalnom zajednicom je jako dobra i ovim putem zahvaljujem načelniku na sinergiji koju smo postigli s Općinom Legrad. Ove godine model financiranja ŽUC-a je unaprijeđen, osigurani su dodatne prihode koji su od velikog značaja upravo u ovakvim projektima”, kazao je župan Koren.

Načelnik Općine Legrad Ivan Sabolić zahvalio je na dolasku i kazao kako je svima u interesu da prometovanje lokalnim cestama bude što sigurnije te kako će se u narednom periodu rješavati i preostale problematične dionice, stoji na internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

Foto: Koprivničko-križevačka županija

Foto: Koprivničko-križevačka županija
Ne propustite: