Ljubitelje filozofije čeka zanimljivo predavanje

Svi ljubitelji filozofije i Aristotela, moći će posjetiti predavanje u prostorima Nove Akropole, u ulici Vladimira Nazora 1 u Varaždinu. Predavanje će se održati u petak, 20. siječnja od 20 sati.

Predavanje o Aristotelu i praktičnoj filozofiji Iz Nove Akropole najavljuje se novo predavanje, ovog puta na temu filozofije : Aristotel – praktična filozofija. Svi ljubitelji filozofije i Aristotela, moći će posjetiti predavanje u prostorima Nove Akropole, u ulici Vladimira Nazora 1 u Varaždinu. Predavanje će se održati u petak, 20. siječnja od 20 sati, a predviđena su dva sata predavanja.

Aristotel je u povijesti filozofije velika ličnost, a smatra se jednim filozofom koji racionalno razmišlja, a njegova djela su lako razumljiva svima zbog jezika kojim se koristi u radovima. Aristotel je kao Platonov učenik kasnije doveo grčku filozofiju do pune zrelosti. Jedna od njegovih poznatijih djela su Politika, Nikomahova etika, Metafizika.

Ne propustite: