MALI BUKOVEC Evo kako izgleda Nacrt Plana gospodarenja otpadom

Ciljevi koji se trebaju ostvariti Planom gospodarenja otpada su dodatno unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na cjelokupnom području Općine Mali Bukovec.

Ilustracija // Foto: Pixabay.com

Načelnik Općine Mali Bukovec Darko Marković donio je odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Mali Bukovec za razdoblje 2019. do 2024. godine.

Ciljevi koji se trebaju ostvariti Planom gospodarenja otpada su dodatno unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na cjelokupnom području Općine Mali Bukovec, u skladu s relevantnim zakonskim i podzakonskim odredbama, s općim ciljevima u gospodarenju otpadom i to dodatnog smanjenja ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada.

Uz to, važno je povećanje količine odvajanja i odvojenog prikupljanja selektivnog otpada i biootpada iz miješanog komunalnog otpada, odnosno smanjenje količine otpada za konačno odlaganje, priprema za ponovnu uporabu, recikliranje i ponovno korištenje (uporaba) uz poseban naglasak na edukaciju stanovništva i unaprjeđenje nadzora nad sustavom gospodarenja otpadom.

Ne propustite: