MALI BUKOVEC Provode se dva projekta vrijedna više od šest milijuna kuna

"S obzirom na to da sredstva iz proračuna nisu dostatna za financiranje ovih zaista velikih projekata, Općina Mali Bukovec mora sredstva namaknuti iz drugih izvora, a jedina mogućnost je financiranje putem kredita", pojasnio je to na sjednici Općinskog vijeća načelnik Općine Mali Bukovec, Darko Marković.

Foto: Mali Bukovec

U Malom Bukovcu provode se dva velika projekta ukupne vrijednosti više od šest milijuna kuna. Radi se o rekonstrukciji nerazvrstane ceste NC 047 u Novom Selu Podravskom za koji je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila 3.402.161,00 kuna i isplatila predujam u iznosu od 1.701.080,50 kuna.

Drugi projekt odnosi se na rekonstrukciju Društvenog doma u Svetom Petru za koji je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila 3.133.836,13 kuna i isplatila predujam u iznosu od 1.566.918,06 kuna.

Kako bi se oba projekta mogla realizirati, odnosno dovršiti, nakon čega će Agencija isplatiti preostala sredstva, Općina mora svojim sredstvima projekte realizirati u cijelosti, a tek onda zatražiti povrat sredstava.

“S obzirom na to da sredstva iz proračuna nisu dostatna za financiranje ovih zaista velikih projekata, Općina Mali Bukovec mora sredstva namaknuti iz drugih izvora, a jedina mogućnost je financiranje putem kredita”, pojasnio je to na sjednici Općinskog vijeća načelnik Općine Mali Bukovec, Darko Marković.

Vijećnici su prihvatili takvu odluku, a ujedno izrazili zadovoljstvo zbog realizacije projekata koji su jedne od većih investicija na području Općine unatrag nekoliko godina. Kada se tome pridoda i nedavno završeno uređenje središta Malog Bukovca, samo ta tri projekta osigurala su investicije veće od deset milijuna kuna u ovoj godini.

Općina se planira zadužiti prema niskoj kamatnoj stopi budući da je stanje na financijskom tržištu i više nego povoljno.

Uz spomenute točke, na sjednici je bilo riječi i o prijedlogu Odluke o sufinanciranju interventnog održavanja vodoopskrbne mreže u Svetom Petru u Harambašinoj ulici gdje najmanje jednom godišnje dolazi do pucanja vodovodnih cijevi zbog dotrajalih instalacija. Uz sredstva koja će osigurati Varkom, Općina će ovaj zahvat sufinancirati iznosom od 50.000 kuna.

“U razgovoru s Varkomom dogovoreno je da će Općina sufinancirati dogovoreni iznos dok će veći dio troškova snositi sama komunalna tvrtka. Po potpisanom sporazumu rok za izvođenje radova bit će najvjerojatnije 45 dana čime ćemo riješiti taj veliki problem za stanovnike u toj ulici”, pojasnio je predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Golec.

Osim toga, na sjednici su usvojene i promjene Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu korisnicima usluga Dječjeg vrtića “Krijesnica“. Polaznici u dječji vrtić mogu se tako upisati s prvim danom mjeseca, a ispisati s posljednjim danom mjeseca što doprinosi boljem planiranju prihoda i rashoda Dječjeg vrtića, aktivnosti, rasporeda rada, obroka te lakšem obračunu iznosa sufinanciranja.

Vijećnici su prihvatili i odluku o procjeni rizika od velikih nesreća na području Općine Mali Bukovec.

Foto: Mali Bukovec

Ne propustite: