Klikaj.hr je portal koji prati život na području cijele sjeverne Hrvatske. Samim time i Vaš oglašivački doseg je puno veći. Ako ste zainteresirani za oglašavanje na našem portalu, kontaktirajte nas, informirajte se o našim ponudama i kampanjama.

Marketing portala Klikaj.hr

marketing@klikaj.hr

+385 48 625 327
+385 99 424 33 22