MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE Na radnom sastanku sudjelovao i zamjenik koprivničko-križevačkog župana Darko Sobota

Ministar državne imovine Banožić izvijestio je sudionike sastanka kako je namjera Ministarstva kreiranje detaljne evidencije kojom će se uskladiti popisi u jedinicama lokalne i regionalne samouprave s popisom resornog ministarstva čime će se dinamizirati rješavanje zahtjeva županija, gradova i općina.

Izvor fotografije: Koprivničko-križevačka županija

U Ministarstvu državne imovine u ponedjeljak je održan radni sastanak ministara Maria Banožića sa županima na temu popisa prioritetnih predmeta po županijama i evidencija nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na području jedinica lokalne i regionalne samouprave. Cilj je usklađivanje i dopunjavanje registra i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

U ime Koprivničko-križevačke županije sastanku su prisustvovali zamjenik župana Darko Sobota i pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Marina Horvat.

Ministar državne imovine Banožić izvijestio je sudionike sastanka kako je namjera Ministarstva kreiranje detaljne evidencije kojom će se uskladiti popisi u jedinicama lokalne i regionalne samouprave s popisom resornog ministarstva čime će se dinamizirati rješavanje zahtjeva županija, gradova i općina. Ministar Banožić napomenuo je kako je dosada sklopljeno 444 ugovora, a u postupku rješavanja je 2379 zahtjeva kojima JLS i trgovačka društva u njihovom vlasništvu traže određene nekretnine ili dijelove nekretnina u cilju razvoja svojih projekata.

Župani su naglasili važnost stvaranja jedinstvene evidencije koja će pružiti prave informacije o nekretninama napomenuvši kako je nužno pojednostaviti procese rješavanja predmeta što je potencirano i novim Zakonom o upravljanju državnom imovinom, stoji na internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije.

Ne propustite: