MUŠKARCI OZAKONILI SVOJU LJUBAVNU VEZU I u Međimurju sklopljen prvi ‘gay brak’

U 2018. u matice vjenčanih upisana su 536 braka od čega se 52 % odnosi na crkveni.

Ilustracija // Fotografija preuzeta s Međimurskih novina

Ured državne uprave u Međimurskoj županiji skupio je podatke o broju upisa rođenih i umrlih osoba, broju sklopljenih brakova te životnih partnerstva upisanih u državne matice matičnih ureda Čakovec, Dekanovec, Kotoriba, Mala Subotica, Mursko Središće, Nedelišće, Prelog i Štrigova.

Sumirajući sve podatke u matice rođenih u 2018. godini upisano je 1145 živorođene te 4 mrtvorođene djece. Od ukupnog broja, rođeno je 545 ženske i 600 muške djece, od toga 635 u braku, a 514 izvan braka.

Po nacionalnoj pripadnosti rođeno je 849 Hrvata, 272 Roma te ostalih nacionalnosti 24. Rođeno je 9 blizanaca.

U matice umrlih u 2018. godine upisano je 1125 umrlih osoba od čega se 539 odnosi na žene dok 586 su muškarci. Po nacionalnoj pripadnosti umrla su 1099 Hrvata, 14 Roma te ostalih nacionalnosti 12.

U 2018. u matice vjenčanih upisana su 536 braka od čega se 52 % odnosi na crkveni. Brojčano, sklopljena su 255 građanska te 281 vjerski brak s učinkom građanskog braka. Više građanskih brakova jedino je sklopljeno u Gradu Čakovcu, dok u ostalim sredinama i dalje prevladava vjersko sklapanje braka. Međutim, veliki broj sklopljeni građanskih brakova sugerira da mladima “ženidba u crkvi” nije uopće “pod mus”.

Po prvi puta, upisano je i jedno životno partnerstvo osoba istog spola. Tijekom ljeta dva muškarca ozakonili su i službeno svoju vezu, prvi “gay brak” u Međimurju.

Nakon niza godina tzv. bijele kuge, lanjsku godinu će sva tri naša grada pamtiti po pozitivnom prirodnom prirastu. Nije velik, od 3 bebe više u Murskom Središću, 4 Prelogu do 16 u Čakovcu.

I dok općina Šenkovec jedina ima jednak broj rođenih i umrlih, trend odumiranja donjomeđimurskih općina i dalje se nastavlja. Najizraženije je to u Goričanu koji bilježi čak 20 preminulih više od rođenih, slijedi ga D. Dubrava s minusom od 14 stanovnika. Ništa bolja situacija nije ni u Belici, Dekanovcu, D.Kraljevcu, D. Vidovcu, G.Mihaljevcu, Podturnu, Selnici, Svetoj Mariji, Svetom Martinu, Štrigovi te Vratišincu.

S druge strane, najveći porast stanovništva bilježe i dalje općine u kojem živi i romska nacionalna manjina: Pribislavec (40) te Nedelišće (39). U plusu su također Domašinec, Kotoriba, Mala Subotica, Orehovica, a veseli činjenica da su se zbog nekih sasvim drugih okolnosti, prvenstveno veće kvalitete života njima pridružili Strahoninec te Sveti Juraj na Bregu.

U redovni popis tzv. brežnih naselja, mahom s područja Općine G.Mihaljevec u kojima se posljednjih godina ne čuje dječji glas, lani se svrstao i Sveti Križ. Drugim riječima, beba nije bilo u G.Mihaljevcu, Preseki, Prhovcu, Plešivici, Praporčanu, Čestijancu, Lapšini, Toplicama Sveti Martin, Jalšovcu i Robadju.

U Donjem Vidovcu, Bogdanovcu, Slemenicama, Šandorovcu nije rođena ni jedna djevojčica, dok dječaka nije bilo u Totovcu, Hemuševcu, Hodošanu, Svetom Jurju u Trnju.

Najviše beba romske nacionalnosti rođeno je u općini Nedelišće (59) slijedi Čakovec (58) pod koji spada Kuršanec, Pribislavec (41), Mala Subotica (33) i Orehovica (26). 10 pak se naselja mogu pohvaliti, ako ničim drugim, onda barem činjenicom da nisu ni jednog svog sumještana pokopala. Među njima su D. Pustakovec, Prhovec, Martinuševec, Merhatovec, Zaveščak, Kapelščak, Grkaveščak, Čestijanec, G. Koncovčak i Prekopa.

Izvor: Međimurske novine

Ne propustite: