OBAVIJEST GRAĐANIMA KOPRIVNICE Komunalac postavio nove kontejnere za odlaganje tekstila, obuće i odjeće

Lokacije na kojima su kontejneri postavljeni su prostor parkirališta GKP Komunalac, kod Gradske tržnice i dvorište objekta GKP Komunalac na Varaždinskoj cesti.

Kontejner za tekstil, obuću i odjeću u Koprivnici // Foto: GKP Komunalac Koprivnica
Kontejner za tekstil, obuću i odjeću u Koprivnici // Foto: GKP Komunalac Koprivnica

Obavještavaju se građani da je GKP Komunalac Koprivnica postavio dva nova kontejnera za odlaganje tekstila, obuće i odjeće.

Lokacije na kojima su kontejneri postavljeni su prostor parkirališta GKP Komunalac, kod Gradske tržnice i dvorište objekta GKP Komunalac na Varaždinskoj cesti.

Kontejneri su metalne izvedbe, u smeđoj boji, volumena 1,5 m³.

Vrijednost kontejnera je 10.080 kuna (bez PDV-a).

Uz navedene lokacije korisnici mogu odjeću i tekstil predati na Reciklažnom dvorištu u Adolfa Daničića 5, za radnog vremena reciklažnog dvorišta (tel. 048/621-047).

Ne propustite: