OBILJEŽAVANJE 100. OBLJETNICE OD SMRTI Josip Vargović: Uspomena na vizionara i velikog gradonačelnika Koprivnice

Ogranak Matice hrvatske u Koprivnici zajedno s Gradom Koprivnicom u spomen na ime gradonačelnika Josipa Vargovića podigli su mu 1999. godine, o 80. obljetnici smrti, dvije spomen ploče: na pročelju Gradske vijećnice u kojoj je i imao ured na Zrinskom trgu te u obiteljskoj kapelici na gradskom groblju Pri Sv. Duhu.

Josip Vargović // Fotografiju ustupio Dražen Ernečić

Josip Vargović (Peteranec, 26. 2. 1866. – Koprivnica, 13. 4. 1919.)

Josip Vargović rođen je u seljačkoj obitelji u Peterancu kraj Koprivnice. Završio je Gimnaziju u Varaždinu.

Tijekom 1890-ih godina u vrijeme bana Khuena Hedervarya izabran je kao pravaš, opozicionar u koprivničko Gradsko zastupstvo. Bio je zaposlen kao činovnik u Gradskoj štedionici d.d. na Zrinskom trgu (današnja zgrada Galerije Koprivnica).

Godine 1902. postao je predsjednik DVD-a Koprivnica, koju dužnost je obavljao do 1919. godine, i najzaslužniji je za izgradnju novog modernog vatrogasnog doma 1906. godine, a kakvog ga vidimo i danas u Frankopanskoj ulici.

Godine 1906. izabran je na izborima za gradonačelnika slobodnog i kraljevskog grada Koprivnice kao pravaš. Tada je započeo ubrzanu modernizaciju Koprivnice u srednjoeuropski grad.

Bio je najzaslužniji za dolazak i izgradnju i podizanje Kemijske industrije Danice 1907./08.godine. Time je započeo proces industrijalizacije grada koja traje i danas i stvorio industrijsku zonu koja se razvija i danas.

Godine 1906. njegovom zaslugom osnovana je i proradila Privremena mala realna gimnazija u Koprivnici, a osobno je položio kamen temeljac za novu i modernu gimnazijsku zgradu 17. studenog 1907. godine, a koja je izgrađena u nepunih godinu dana i svečano u prisustvu bana Pavla Raucha otvorena 15. rujna 1908. godine.

Godine 1910. asfaltirao je središte grada, a umjesto petrolejske rasvjete uveo je plinsku javnu rasvjetu i naručio plinske svjetiljke iz Beča za rondelu ispred Gradske vijećnice. Iste godine dao je zasaditi park na Florijanskom trgu. Izvršio je i regulaciju potoka Koprivnice. Uveo je komunalnu službu u gradu. Izgradio je 1910. i modernu zgradu mrtvačnice koja je do 2014.godine bila u upotrebi.

Godine 1908. u gradu postoji ambulanta okružnog ureda socijalnog i zdravstvenog osiguranja radnika i službenika.

Godine 1907. u gradu je osnovan Đački nogometni klub Koprivnica.

Godine 1909. izgradio je paviljon za zarazne bolesti, uveo je plinsku rasvjetu u bolnicu, 1912. nabavio je prvi parni dezinfektor, a izgradio je i paviljon za duševne bolesti koji je bio i glavna zgrada bolnice. Dao je posaditi park ispred bolnice.

Godine 1909. u gradu je osnovano njegovim sudjelovanjem i inicijativom Hrvatsko obrtničko, radničko obrazovno i pjevačko društvo Domoljub.

Godine 1911. održana je prva kino predstava u gradu.

Godine 1912. spojena je Koprivnica željezničkom prugom s Virjem, njegovom zaslugom i ulaganjem grada Koprivnice, a tom je prugom ustvari spojen Osijek sa Zagrebom. Iste godine prelocirao je gradsko sajmište s Banskog trga ispred gimnazije na današnju lokaciju uz staru tvrđavu kod Oružane. Tada su u gradu izlazile troje novine, svi tjednici – Podravac, Podravska hrvatska straža i Koprivnički glasnik.

Godine 1913. dao je izgraditi novu secesijsku zgradu željezničkog kolodvora u Koprivnici, a takvu je vidimo i danas.

Ogranak Matice hrvatske u Koprivnici zajedno s Gradom Koprivnicom u spomen na ime gradonačelnika Josipa Vargovića podigli su mu 1999. godine, o 80. obljetnici smrti, dvije spomen ploče: na pročelju Gradske vijećnice u kojoj je i imao ured na Zrinskom trgu te u obiteljskoj kapelici na gradskom groblju Pri Sv. Duhu.

Autor teksta: predsjednik Ogranka Matice hrvatske Koprivnica, Dražen Ernečić, prof.

Ne propustite: