‘OD 3 DO 300’ Osnovne škole Veliki Bukovec, Andrije Palmovića iz Rasinje i dr. Ivana Novaca iz Macinca proveli projekt unaprjeđenja obrazovnih sadržaja

Projektom "Od 3 do 300" cilj je doći do dostupnijih obrazovnih sadržaja učenicima iz ruralnih sredina.

Izvor fotografija: Općina Veliki Bukovec

Osnovna škola Veliki Bukovec, Osnovna škola Andrije Palmovića iz Rasinje te Osnovna škola dr. Ivana Novaka iz Macinca proveli su veliki projekt unapređenja obrazovnih kapaciteta.

Projektom “Od 3 do 300” cilj je doći do dostupnijih obrazovnih sadržaja učenicima iz ruralnih sredina. Projektom se željelo unaprijediti kapacitete osnovnih škola za provedbu aktivnosti u okviru školskih kurikuluma usmjerenih na razvoj čitalačke, medijske, digitalne, matematičke i višejezične pismenosti kao temelje za cjeloživotno učenje.

U projektu je sudjelovalo 47 učitelja i više od 300 učenika od drugog do osmog razreda, uključujući i djecu s poteškoćama u razvoju te djecu pripadnike romske nacionalne manjine.

“Bila nam je to prilika da tri škole koje se nalaze u ruralnom području, koje su slične jedna drugoj, rade u dvije smjene, dobiju sadržaj koji im je inače nedostupan zbog prometne udaljenosti od gradskih sredina. Našim učiteljima omogućeno je ono najvažnije, a to je ulaganje u njih, edukacije do kojih ne bi mogli doći, jer učitelj nikad ne prestaje učiti. Našim smo učenicima omogućili sadržaje koji su njihovim vršnjacima u gradskim sredinama uobičajeni”, pojasnila je ravnateljica Osnovne škole Veliki Bukovec Željka Marković-Bilić.

Za učenike je osmišljeno šest različitih izvannastavnih aktivnosti, od jezičnog kluba za engleski i njemački jezik, enigmatsko-matematičke grupe, medijsko-digitalne grupe, književne stvaraonice do knjižničarske i astronomske grupe.

“Astronomska grupa bila je nešto sasvim novo s čime se učenici do sada nisu susretali. I dok je Galileo Galilei prije 400-tinjak godina promatrao nebo s teleskopom, danas jako mali broj ljudi ima priliku promatrati nebo teleskopom ili nekim drugim instrumentima i susresti se uopće s astronomijom”, naglasio je voditelj astronomske grupe Zvonimir Savol iz Osnovne škole Macinec.

“Ukupna vrijednost projekta iznosila je 938.719,08 bespovratnih kuna, što je utrošeno na edukaciju učitelja, različite izvannastavne aktivnosti učenika, terensku nastavu u Zagrebu, Beču, Ogulinu, Višnjanu i Čakovcu, do nabavke opreme od interaktivne ploče, računala, opreme za snimanje slike i zvuka, knjige za školske knjižnice, do raznih nastavnih pomagala, različitih edukativnih setova, teleskopa”, objasnila je voditeljica projekta Marina Zember.

Projekt je trajao dvije godine, od 30. studenog 2017. do 29. studenog 2019. godine, a financiran je od strane Europskog socijalnog fonda (ESF), Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014. – 2020.

Provedbena tijela projekta bila su Ministarstvo znanosti i obrazovanja (PT1) i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – Jedinica za provedbu strukturnih instrumenata Europske unije – DEFCO (PT2).

“Cilj koji smo si postavili smo i postigli. Ostvarili smo sam naziv projekta ‘Od 3 do 300’, odnosno u projekt uključili tri škole te preko 300 učenika. Zadovoljni smo što su naši učitelji dobili edukaciju do koje inače ne mogu doći, što smo uspostavili suradnju s druge dvije škole, te što smo našim učenici mogli ponuditi sadržaj koji im je često nedostupan i još k tome prezentiran na jedan drugačiji način. Zadovoljni smo i što smo pokazali kako možemo biti složni i kako su ovakve stvari zapravo škola za život. Reforma je ulaganje u svoje ljude, jer ako ulažemo u njih, sve ono što su oni naučili prenijet će na svoje učenike, a to je osnovni cilj”,  zaključila je ravnateljica Osnovne škole Veliki Bukovec Željka Marković-Bilić.

Zadovoljstvo provedbom ovog projekta, ali i drugih školskih aktivnosti, iskazali su i načelnici općina Veliki i Mali Bukovec s čijih su područja učenici Osnovne škole Veliki Bukovec.

“To su projekti koji se ne vide izvana, ali su bitni da bi se nastavnici i učitelji te učenici dodatno educirali u određenim područjima. Još je veća vrijednost ovog projekta što se škole udružuju. Okupiti tri škole u projektu velik je uspjeh za malu školu Veliki Bukovec. A škole iz ruralnih sredina imaju mogućnost korištenja sredstava za dodatnu edukciju”, rekao je načelnik Općine Veliki Bukovec Franjo Vrbanić iskazavši zadovoljstvo provedenim projektom.

Projektom je zadovoljan i načelnik Općine Mali Bukovec Darko Marković.

“Općina i škola su partneri i mi podupiremo njihove aktivnosti. Oni su prepoznali koristi koje nude europski fondovi i ovaj projekt je još jedan primjer kako se i u maloj sredini, a za dobrobit malih i mladih mještana, može uspješno realizirati projekt. Njime su stekli dodatnu edukaciju i nove spoznaje, a svi danas naglašavamo upravo to – važnost učenja kroz cijeli život”, dodao je načelnik Općine Mali Bukovec Darko Marković.

Ne propustite: