OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI Evo rasporeda rada mobilnog reciklažnog dvorišta

U mobilno reciklažno dvorište mogu se predati manje količine posebnih vrsta otpada, što uključuje ambalažni otpad, otpadne baterije i akumulatore, manje komade EE otpada, manje komade glomaznog otpada i slično, a za to je potrebno predočiti osobnu iskaznicu.

Ilustracija // Foto: Pixabay.com

Općina Koprivnički Bregi objavila je raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta.

U Koprivničkim Bregima na raskrižju Ulice Poljanec i Vinogradske pored postojećeg zelenog otoka, mobilno reciklažno dvorište bit će od 12.45 do 13.45 sati na sljedeće datume: 23. lipanj i 22. listopad.

U Glogovcu kod društvenog doma, u Ulici Stjepana Radića, mobilno reciklažno dvorište bit će od 14 do 15 sati 23. lipnja i 22. listopada.

U Jeduševcu, kod društvenog doma u Ulici Jeduševac, mobilno reciklažno dvorište bit će 16. lipnja i 15. listopada od 7.30 do 8.30 sati.

U mobilno reciklažno dvorište mogu se predati manje količine posebnih vrsta otpada, što uključuje ambalažni otpad, otpadne baterije i akumulatore, manje komade EE otpada, manje komade glomaznog otpada i slično, a za to je potrebno predočiti osobnu iskaznicu.

Ne propustite: