OPĆINA LEGRAD DODJELJUJE STIPENDIJU Evo koji su uvjeti

Stipendija se prema natječaju dodjeljuje u tri kategorije

Ilustracija // Foto: Zagorje International

Općina Legrad raspisala je natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola s područja Općine, u tekućoj školskoj godini. Stipendija se prema natječaju dodjeljuje u tri kategorije:

1. Kategorija A – stipendije za nadarene učenike – stipendija u iznosu 300 kuna mjesečno

2. Kategorija B – stipendije za učenike po socijalnom kriteriju – stipendija do visine troškova smještaja učenika u učenički dom, a najviše 700 kuna mjesečno, a za učenike koji nisu smješteni u učenički dom u iznosu 300 kuna mjesečno

3. Kategorija C – stipendije za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja – stipendija u iznosu 300 kuna mjesečno.

Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu “Molba za učeničku stipendiju“.

Ovaj natječaj otvoren je od 20. rujna 2019. godine do zaključno 28. rujna 2019. godine.

Uz zahtjev za dodjelu stipendije prilaže se sljedeća dokumentacija – za sve kategorije učeničkih stipendija:

 1. preslika osobne iskaznice ili domovnice,
 2. potvrda srednje škole o statusu redovitog učenika,
 3. preslika svjedodžbe osmog razreda osnovne škole odnosno zadnje završenog razreda srednje škole,
 4. izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć za školovanje po drugoj osnovi (na obrascu u prilogu „Molbe“

Uz dokumentaciju iz prethodnog stavka, zahtjevu se prilaže i posebna dokumentacije, ovisno o kategoriji stipendije za koju se podnosi zahtjev za stipendiju i to:

Za kategorije A i C:

 • dokaz o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, regionalnim, državnim ili međunarodnim natjecanjima u znanju – sve iz sustava agencija ministarstva nadležnog za školstvo, za zadnje godine završenog školovanja,
 • ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju posebnosti u kućanstvu podnositelja zahtjeva (djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca civilnih invalida sa 80% i više posto oštećenja organizma, djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, djeca samohranih roditelja, djeca s teškoćama u razvoju u obitelji – dokaz: rješenje nadležnog tijela) .

Za kategoriju B:

 • izjavu o članovima kućanstva (obrazac u prilogu „Molbe“),
 • potvrde o prihodima svih članova kućanstva u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu objave natječaja (mjesečni prihod obuhvaća: prihod iz plaće, mirovine ili dr. vrsta prihoda – iz poljoprivrede, obrta i slično, učenička ili studentska stipendija nekog od člana kućanstva),
 • ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti položaja kućanstva (ako učenik ili kućanstvo u kojem živi ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz DR i djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz DR, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca civilnih invalida sa 80% i više oštećenja organizma, djeca hrvatskih vojnih invalida iz DR, djeca samohranih roditelja, djeca s teškoćama u razvoju u obitelji).

Učenici iz obitelji čiji je mjesečni prihod po članu obitelji veći od 3.000,00 kuna NEMAJU PRAVO ostvariti učeničku stipendiju po ovoj kategoriji.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva u istoj kategoriji imaju jednako broj bodova, prednost imaju oni kandidati koji imaju više prosjek ocjena po osnovi uspjeha u učenju, a ukoliko i po ovom kriteriju imaju isti broj bodova tada prednost ostvaruje kandidat koji ima više bodova po osnovi prihoda kućanstva.

Ukoliko u postupku natječaja iz jednog kućanstva sudjeluju dva ili više učenika u istoj kategoriji, pravo na stipendiju u pravilu ostvaruje samo učenik iz istog kućanstva koji je ostvario ukupno veći broj bodova (osim za kategoriju B).

Lista reda prvenstva utvrđuje se temeljem slijedećih kriterija:
1) za kategoriju A i C
– uspjeh u prethodnom obrazovanju,
– natjecanja,
– posebnosti u kućanstvu podnositelja zahtjeva,

2) za kategoriju B

 • uspjeh u prethodnom obrazovanju,
  – prihodi kućanstva,
  – dodatne otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji

Sve detalje možete pronaći u Javnom natječaju koji je raspisala Općina i internetskim stranicama Općine Legrad.

Ne propustite: