PAŽNJA! Dječji vrtić Igra upisuje nove polaznike

Rješenje o upisu djece bit će doneseno u roku od najkasnije 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Ilustracija / Foto: Pixabay

U skladu s brojem djece školskih obveznika koji se upisuju u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2020./2021. Dječji vrtić Igra iz Rasinje, u pedagoškoj godini 2020./2021. upisat će djecu vrtićke dobi.

Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Igra možete preuzeti s internetskih stranica vrtića, te ga s priloženom dokumentacijom predati u Vrtić od 3. do 14. veljače 2020.

Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za upis djeteta u Dječji vrtić Igra:

1. RODNI LIST DJETETA ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH
2. DOKAZI O PREBIVALIŠTU DJETETA I RODITELJA (uvjerenje MUP-a ili preslike osobnih iskaznica)
3. POTVRDA LIJEČNIKA – PEDIJATRA DA JE DIJETE ZDRAVO I DA MOŽE POHAĐATI VRTIĆ (predaje se neposredno prije polaska u vrtić)
4. ZAHTJEV ZA UPIS (preuzeti s internetske stranice vrtića)
(dodatna dokumentacija ako ju roditelj/skrbnik posjeduje, a ima pravni interes)

Rješenje o upisu djece bit će doneseno u roku od najkasnije 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva. Objavljeno će biti na internetskim stranicama i oglasnim pločama Općine Rasinja i Dječjeg vrtića Igra.

Ne propustite: