PAŽNJA Grad Križevci dodjeljuju financijska sredstva, evo u koju svrhu

Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 100.000 kuna.

Ilustracija // Foto: Zagorje International

Grad Križevci dodjeljuju financijska sredstva za programe, projekte i manifestacije važne za Križevce.

Sredstva su planirana u Proračunu Grada Križevaca za tekuću godinu, namijenjena za pokroviteljstva udrugama i građanima tijekom 2020. godine, za sufinanciranje provedbe jednodnevnih i višednevnih manifestacija i drugih događanja kroz pokroviteljstvo, kao i za sudjelovanje na takvim manifestacijama i događanjima, a koja su od općeg značaja za Grad Križevce i na kojima će se moći promicati ime i važnost Grada Križevaca.

Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 100.000 kuna. Raspon financijskih sredstava namijenjen za davanje pokroviteljstva nad pojedinom manifestacijom, odnosno događanjem je od najmanje 750 kuna do najviše 5000 kuna.

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti Prijavitelji koji su upisani u Registar udruga
odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija, a koji su uredno
ispunili obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Križevaca i drugih javnih izvora (što se dokazuje odgovarajućom izjavom koju potpisuje osoba ovlaštene za zastupanje Prijavitelja), i pojedinci.

Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Grada
Križevaca, a najkasnije do 15. prosinca 2020. godine.

Više informacija i obrasce za prijavu potražite na službenim internetskim stranicama Grada Križevaca.

Ne propustite: