PAŽNJA! Općina Gola raspisala dodjeljuje financijsku pomoć mladim obiteljima koje prvi puta rješavaju svoje stambeno pitanje

Korisnici mjera i olakšica iz ove Odluke su mlade obitelji, a mladom obitelji u smislu ove Odluke, smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni, izvanbračni drug i djeca ako ih imaju.

Ilustracija // Foto: pixabay.com

S ciljem poticanja ostanka mladih obitelji na području Općine Gola, donijeta je odluka o financijskoj pomoći mladim obiteljima koje se prvi puta susreću s rješavanjem stambenog pitanja. Naime, Općina Gola je raspisala Odluku o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mjerama za poboljšanje kvalitete življenja mladih obitelji na području Općine Gola.

Korisnici mjera i olakšica iz ove Odluke su mlade obitelji, a mladom obitelji u smislu ove Odluke, smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni, izvanbračni drug i djeca ako ih imaju.

Uvjet je da podnositelj zahtjeva nije navršio 40 godina života prije raspisivanja javnog poziva, te da svoje stambeno pitanje rješavaju stjecanjem vlasništva nad nekretninom prvi put ili gradnjom, dogradnjom, nadogradnjom, rekonstrukcijom, adaptacijom, opremanjem komunalnom infrastrukturom i neophodnim kućanskim aparatima postojećeg stambenog objekta u vlasništvu/suvlasništvu ili stambenog objekta u vlasništvu druge osobe uz njezin izričit pristanak, ulažu u poboljšanje kvalitete življenja na području Općine Gola.

Financijska pomoć može se odobriti podnositelju zahtjeva za kupnju stambenog objekta (kuće ili stana za koji postoji valjana i potpuna dokumentacija o legalnosti objekta) koji se nalazi na području Općine Gola i to isključivo radi kupnje nekretnine stjecanjem vlasništva nad istom, a kojom po prvi put rješava svoje stambeno pitanje.

Sve detalje oko ove Odluke možete pronaći na službenim internetskim stranicama Općine Gola.

Ne propustite: