PAŽNJA! Općina Koprivnički Bregi dodjeljuje stipendije, evo koji su uvjeti

Stipendiju će dobivati deset studenata s područja Općine, u iznosu od 500 kuna mjesečno.

Ilustracija // Foto: Zagorje International

Općina Koprivnički Bregi raspisuje natječaj za dodjelu studentskih stipendija. Natječaj počinje danas, u utorak, a zainteresirani se mogu prijaviti do 17. listopada. Stipendiju će dobivati deset studenata s područja Općine, u iznosu od 500 kuna mjesečno.

Lista reda prvenstva utvrđuje se na temelju sljedećih kriterija – godina studija, uspjeh u prethodnom obrazovanju i socijalni status.

Za sudjelovanje u natječaju potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (obrazac se može skinuti s web stanice Općine: www.koprivnicki-bregi.hr ili dići u službenim prostorijama Općine Koprivnički Bregi, Kralja Tomislava 2, Koprivnički Bregi,

2. Potvrdu o upisu na sveučilišni ili stručni studij s naznakom smjera i studijske grupe iz koje je vidljiva godina studija u koju je student upisan akademske godine u kojoj podnosi prijavu,

3. a) studenti koji upisuju prvu godinu studija:
– presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole i završnog ispita,
– presliku svjedodžbe o državnoj maturi,
– presliku potvrde o položenim ispitima državne mature – obvezni i izborni dio,
b) ostali studenti: prijepis ocjena iz prethodne akademske godine,

4. presliku obje strane osobne iskaznice studenta, odnosno uvjerenje o prebivalištu PU Koprivničko-križevačke ako podaci o trajanju prebivališta nisu vidljivi iz osobne iskaznice,

5. potvrdu o ukupnim mjesečnim primanjima članova domaćinstva za prethodnih 6 mjeseci,

6. izjavu o broju članova domaćinstva (može se skinuti s web stranice Općine)

7. potvrdu Općine Koprivnički Bregi o plaćenim svim dospjelim obvezama prema Općini od strane svih članova domaćinstva u kojem student živi,

8. Dokaze o statusu iz članka 10. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Koprivnički Bregi:
a) Potvrdu nadležnog tijela da u obitelji ima članova (brat i sestra) koji su redovni studenti ili učenici na kojoj mora biti naznačeno mjesto školovanja,
b) Potvrdu nadležnog tijela da u obitelji ima članova (brat ili sestra) koji su predškolske dobi (potvrda dječjeg vrtića, a ako ne ide u vrtić, preslika izvoda iz matice rođenih),
c) Potvrdu nadležnog tijela da se netko od roditelja prijavljuje na Zavod za zapošljavanje,
d) Potvrdu nadležnog tijela da je tražitelj stipendije ili njegov roditelj korisnik zajamčene minimalne naknade,

9. izjavu da tražitelj stipendije ne prima stipendiju iz drugog izvora (može se skinuti s web stranice Općine)

Sve detalje možete pronaći na internetskim stranicama Općine Koprivnički Bregi.

Ne propustite: