PAŽNJA Općina Novigrad Podravski sufinancira projektnu dokumentaciju mladim obiteljima

Visina iznosa sufinanciranja odobrava se do 50 posto troška, odnosno iznosa računa izdanog od ovlaštenog projektanta za izradu projektne dokumentacije s time da iznos sufinanciranja može biti najviše 10.000 kuna po korisniku sufinanciranja.

Ilustracija // Foto: Zagorje International

Općina Novigrad Podravski objavila je Javni poziv za podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava za sufinanciranju projektne dokumentacije mladim obiteljima s područja Općine Novigrad Podravski za 2020. godinu.

Korisnici ovog sufinanciranja mogu biti osobe do navršenih 45 godina života na dan podnošenja zahtjevan koji moraju zadovoljiti slijedeće uvjete:

  • u trenutku podnošenja zahtjeva imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Novigrad Podravski te će i sljedeće tri godine imati prijavljeno prebivalište na području Općine Novigrad Podravski,
  • da su vlasnici ili suvlasnici građevinskog zemljišta ili stambene zgrade za koju se traži sufinanciranje izrade projektne dokumentacije,
  • stambena zgrada za koju se traži sufinanciranje projektne dokumentacije mora biti na području Općine Novigrad Podravski,
  • da je za izradu projektne dokumentacije tijekom 2019. ili 2020. godine izdan račun od ovlaštenog projektanta naslovljen na korisnika sufinanciranja.

Visina iznosa sufinanciranja odobrava se do 50 posto troška, odnosno iznosa računa izdanog od ovlaštenog projektanta za izradu projektne dokumentacije s time da iznos sufinanciranja može biti najviše 10.000 kuna po korisniku sufinanciranja.

Popis potrebne dokumentacije i ostale informacije o Javnom pozivu možete pronaći klikom na ovu poveznicu.

 

Ne propustite: