POVEĆAN IZNOS STIPENDIJE Evo tko će dobivati više novca

To se odnosi na redovne studente na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju koji studiraju u Republici Hrvatskoj i van nje, a imaju utvrđeni invaliditet veći od 50% kao i studente koji se školuju za deficitarna zanimanja u Republici Hrvatskoj.

Foto: Grad Koprivnica

Od strane predlagatelja Grada Koprivnice, jednoglasnom odlukom Gradskih vijećnika na sjednici održanoj u četvrtak, prihvaćen je izmijenjen i dopunjen Pravilnik o uvećanim studentskim stipendijama Grada Koprivnice.

To se odnosi na redovne studente na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju koji studiraju u Republici Hrvatskoj i van nje, a imaju utvrđeni invaliditet veći od 50% kao i studente koji se školuju za deficitarna zanimanja u Republici Hrvatskoj.

Ovom odlukom omogućuje se stipendiranje navedenih studenata u uvećanom iznosu i to za: osobe s invaliditetom koje imaju utvrđen invaliditet veći od 50% na 800 kuna, za studiranje u tuzemstvu i 1600 kuna, za studiranje u inozemstvu i za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja u Republici Hrvatskoj na iznos od 800 kuna.

Nadalje, dosadašnjim Pravilnikom nije bio utvrđen rok za vraćanje primljene stipendije Grada Koprivnice, a koju zaduženi student mora vratiti u cijelosti ili djelomično.

S obzirom na to da je Odlukom o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice propisan rok do 60 mjesečnih obroka na koji se može odobriti obročna otplata duga, prihvaćeno je usklađivanje i navedene odredbe u izmjeni i dopuni Pravilnika, stoji na internetskim stranicama Grada Koprivnice.

Ne propustite: