PRIOPĆENJE Mišel Jakšić i Nataša Tetec odlučili stati na kraj glasinama vezanim uz priključenje Vodnih usluga iz Križevaca varaždinskom Varkomu

"Kad je riječ o cijeni vode, mjesečni trošak tročlanog domaćinstva za vodu, odvodnju i pročišćavanje iznosi 160,62 kuna, dok je u Križevcima 161,13 kuna, u Varaždinu 184,28 kuna, u Bjelovaru 195,07 kuna, a u Đurđevcu iznosi 160,95 kuna", stoji u priopćenju.

Posljednjih dana traju rasprave o prijedlogu formiranja novih uslužnih područja, na temelju novog Zakona o vodnim uslugama. Stoga su predsjednik Skupštine Komunalca i gradonačenik Koprivnice Mišel Jakšić te predsjednica Skupštine Koprivničkih voda Nataša Tetec odlučili javno reagirati. Smatraju kako se iznose netočne informacije, kojima žele stati na kraj.

Njihovo obraćanje prenosimo u cijelosti:

“U posljednjih smo nekoliko dana svjedoci rasprava o prijedlogu formiranja novih uslužnih područja temeljem novog Zakona o vodnim uslugama. U tim su se raspravama, a u pokušaju argumentiranja neracionalne odluke o pripajanju iz jednog nam susjednog vodnog područja Varkomu, a ne Koprivničkim vodama, korištene netočne informacije i podmetanja koja zaslužuju javnu i na činjenicama zasnovanu reakciju. Ne ulazeći u političke odluke koje u ovom slučaju teško mogu proći test ekonomske (i racionalne) provjere, u ovom svom očitovanju ćemo iznijeti samo one činjenice o Koprivničkim vodama koje su neki akteri (namjerno ili nenamjerno) krivo iznosili ili izostavljali u javnoj komunikaciji. Pa idemo redom.

Koprivničke vode su jedan od najboljih i najuspješnijih javnih isporučitelja u Republici Hrvatskoj koji ispunjava sve tehničko tehnološke, kadrovske i organizacijske preduvjete iz posebnih pravilnika, Zakona o vodama i Zakona o vodnim uslugama, a posebice raspolaže s mogućnošću godišnje isporučene pitke vode od preko 9.000.000 m3/godišnje što je znatno više od zakonskog uvjeta za uslužno područje.

Ovaj kapacitet pitke vode raspoloživ je iz dva vodocrpilišta Ivanščak i Lipovec iz kojih se crpi pitka voda izuzetne kvalitete bez ikakve prerade, a izdašnosti su od 490 l/s. Velika prednost na aglomeraciji uslužnog područja je najsuvremeniji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Republici Hrvatskoj koji ima III. stupanj pročišćavanja. Kapacitet uređaja iznosi 100.000 ES s maksimalnim dotokom otpadnih voda do 1.600 m3/h. Uređaj radi na principu SBR tehnologije s postotkom pročišćavanja otpadnih voda na uređaju od 98%.

Djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje izuzetno je ključan faktor i pokazatelj razvijenosti i temelj budućeg razvoja područja jedinica lokalne i regionalne samouprave, stoga se u Koprivničkim vodama posebna pažnja posvećuje da se djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavlja učinkovito, ekonomično i svrhovito, a temeljem toga se osigurava njihov održivi razvitak i konstantno povećanje standarda vodnih usluga.
Odgovorno i uspješno upravljanje javnom vodoopskrbnom mrežom vidljivo je kroz kontinuitet isporuke vodnih usluga i upravljanje gubicima vode, odnosno gubici vode u javnom vodoopskrbnom sustavu jedan su od čimbenika odraza kvalitete upravljanja cijelim sustavom vodnih građevina javne vodoopskrbe.

Za vodoopskrbni sustav kojim upravlja naše društvo gubici iznose u zadnjih 10 godina između 8-12%, što su ujedno i uvjerljivo najmanji gubitci vode u vodoopskrbnom sustavu u našoj zemlji. Kad je riječ o cijeni vode, mjesečni trošak tročlanog domaćinstva za vodu, odvodnju i pročišćavanje iznosi 160,62 kuna, dok je u Križevcima 161,13 kuna, u Varaždinu 184,28 kuna, u Bjelovaru 195,07 kuna, a u Đurđevcu iznosi 160,95 kuna.

Osnovna zadaća Koprivničkih voda je da komunalne vodne građevine održava i osigurava trajnu funkcionalnost sustava, te da se korisnicima omogući sigurnost i pouzdanost u korištenju vodnih usluga uz prihvatljivu i socijalnu cijenu vodne usluge.

Koprivničke vode upravljaju i održavaju 600 kilometra javne vodoopskrbne mreže. Isto tako najbitnije od svega, što i jedan od kriterija odabira isporučitelja vode, naša tvrtka ima tehničko-tehnološku povezanost s cijelim područjem Koprivničko-Križevačke županije.

Temeljem svega navedenog evidentno je da Koprivničke vode, kao najbolji javni isporučitelj u našoj regiji, s najmanjim gubitkom i najnižom cijenom za domaćinstva, udovoljava tehničko-tehnološkim i kadrovskim zahtjevima novog Zakona o vodnim uslugama na najvišoj razini. Povezanost mreže na području Koprivničko-križevačke županije dodatni je argument i racionalni razlog povezivanja vodnih uslužnih područja u održivu cjelinu na korist i najnižu cijenu usluga svojim građanima.

U tom smislu Koprivničke su vode spremne za suradnju sa svim javnim isporučiteljima vodnih usluga naše regije u cilju racionalne organizacije i pružanja usluga na najvišoj razini uz najprihvatljiviju cijenu. A to bi trebao biti interes svih dosadašnjih pružatelja usluga u vodnom gospodarstvu, ali i nositelja vlasti u jedinicama lokalne i područne samouprave”, poručili su predsjednik Skupštine Komunalac d.o.o. Mišel Jakšić i predsjednica Skupštine Koprivničke vode d.o.o. Nataša Tetec.

Ne propustite: