Prva osnovna škola Varaždin u kampanji ‘Za manje otpada’

Glavni organizatori kampanje su Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš - FEE kroz programe Eko-škole i zaklada Wrigley Company Foundation.

Foto: Prva osnovna škola Varaždin

Prva osnovna škola Varaždin uključila se u kampanju pod nazivom “Litter Less Campaign”, što bi u prijevodu značilo “Za manje otpada”. Tema u ovoj školskoj godini je “Smanjenje korištenja PVC vrećica”, a cilj kampanje je smanjiti otpad, konkretno korištenje PVC vrećica te na taj način dugoročno utjecati na promjenu naših navika. Za potrebe provođenja kampanje škola dobiva 500 dolara.

Glavni organizatori kampanje su Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš – FEE kroz programe Eko-škole i zaklada Wrigley Company Foundation. Nacionalni koordinator za Eko škole u Hrvatskoj i Udruga Lijepa naša odabire škole koje će sudjelovati u kampanji, a Prvoj osnovnoj školi iz Varaždina ovo je već četvrti puta.

Kampanja “Za manje otpada” u Prvoj osnovnoj školi službeno je započela nizom aktivnosti poput provođenja ankete među učenicima i djelatnicima škole o štetnosti plastične ambalaže, posebno PVC vrećica na živa bića i okoliš, zatim o učestalosti upotrebe tih vrećica te spremnosti na promjene navika, na primjer korištenje vrećica za višestruku upotrebu, korištenje platnenih vrećica ili vrećica od recikliranih materijala. Također je provedeno istraživanje o količini vrećica u svim razrednim odjelima.

Na kraju, u cilju osvješćivanja problema te utjecanja na isti, sudionici kampanje pogledali su film “Bag it”, što bi u prijevodu značilo “Vreće su za smeće”.

Ne propustite: