Radovi Likovne sekcija Podravka 72 u Muzeju Grada Đurđevca

U sklopu izložbe izloženasu ukupno 52 rada. Zainteresirani radove mogu pogledati do 20. studenog 2016. godine.

Foto: Facebook

Radovi Likovne sekcija Podravka 72 izloženi su u Muzeju Grada Đurđevca. Izložba u đurđevačkom muzeju ujedno je i 44. godišnja smotra spomenute likovne sekcije. U sklopu izložbe izloženasu ukupno 52 rada. Zainteresirani radove mogu pogledati do 20. studenog 2016. godine.

Izložbu u đurđevačkom muzeju otvorile su Lucija Kolarević i Klara Zvonar. Ravnateljica muzeja Edita Janković Hapavel predstavila je Likovnu sekciju Podravka 72 i pohvalila kontinuitet okupljanja slikara i kipara te njihov rad i redovna godišnja umjetnička okupljanja.

Članovi literarne sekcije KUD-a Podravka, Zdenka Ćavić i Branko Rakijašić. Na otvorenju izložbe pročitali su nekoliko pjesama jesenske tematike.

Foto: Facebook
Foto: Facebook
Ne propustite: