SKLAPANJE UGOVORA S PODRAVSKOM BANKOM Komunalac će na godišnjoj razini uštedjeti 360 tisuća kuna

Ovim refinanciranjem obuhvaćeni su postojeći krediti koje ova društva imaju u bankama, u jedan.

Foto: Grad Koprivnica

Grupa Komunalac koju čine društvo Komunalac d.o.o., društvo Koprivničke vode i društvo Koming d.o.o., na sjednici Gradskog vijeća dobilo je većinom glasova vijećnika suglasnost za sklapanje Ugovora s Podravskom bankom.

Podravska banka je ponudila najbolje uvjete od ostalih pristiglih ponuda, o refinanciranju kredita, kojim bi se omogućilo odobravanje plasmana do ukupnog iznosa od 50 milijuna kuna sukladno pojedinačnim ugovorima koje bi banka sklapala do ukupno ugovorenog iznosa.

Ovim refinanciranjem obuhvaćeni su postojeći krediti koje ova društva imaju u bankama, u jedan. U ovom slučaju ne radi se o novom kreditnom zaduženju ni jednog člana Grupe Komunalac. Sklapanjem navedenog ugovora, a zbog smanjenih kamatnih stopa, samo će GKP Komunalac prema prvim projekcijama na godišnjoj razini uštedjeti 360 tisuća kuna, stoji na internetskim stranicama Grada Koprivnice.

Ne propustite: