UDRUGA ŽENA GRADA ĐURĐEVCA Mirjana Mišulin ponovno izabrana za predsjednicu

U drugi mandat Mirjana Mišulin je ušla sa svojom dosadašnjom ekipom žena u kojoj joj je potpredsjednica ostala i dalje Ljubica Dobravec, tajnica Marija Kožar, a blagajnica Snježana Jelušić.

Foto: Grad Đurđevac

Na redovnoj godišnjoj skupštini Udruge žena Grada Đurđevca, koja je ujedno bila i izborna, Mirjana Mišulin opet je izabrana za predsjednicu Udruge. Mirjana je na čelu Udruge već protekle četiri godine, a činjenica da je opet izabrana za predsjednicu, potvrđuje da je dobro obavljala posao na svojoj funkciji.

U drugi mandat Mirjana Mišulin je ušla sa svojom dosadašnjom ekipom žena u kojoj joj je potpredsjednica ostala i dalje Ljubica Dobravec, tajnica Marija Kožar, a blagajnica Snježana Jelušić.

“Kreativnost, humanitarnost i čuvanje tradicijske baštine našega grada i kraja, do sada je bila, a ostaje i nadalje naša glavna preokupacija i temelj našega rada. Na tragu toga tvrdim da nema događanja i manifestacije koju je organizirala naša Turistička zajednica ili naš grad, a da u njoj nismo sudjelovale. Vjerujem da smo na najbolji mogući način predstavljale naš Grad u brojnim TV nastupima i manifestacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu”, rekla je Mirjana Mišulin.

Naglasila je i koja su dva projekta koja su Udrugu učinila prepoznatljivom i poznatom.

“To je naš najpoznatiji gastro-projekt zaštite pogače z oreji pri Ministarstvu kulture, te tradicijsko-dizajnerski projekt ‘Hrvatski krpež’, koji bi nam mogao biti temelj za nova istraživanja i zaštitu našeg tradicijskog tekstilnog rukotvorja”, zaključila je Mirjana Mišulin i zahvalila se Gradu Đurđevcu i Turističkoj zajednici grada Đurđevca na logističkoj potpori u realizaciji tih važnih projekata.

Čestitke na dosadašnjem radu i suradnji članicama Udruge žena uputio je i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči.

“Uz čestitke želim vam se zahvaliti na svemu što činite na čuvanju i zaštiti naše baštine, te na svim aktivnostima u kojima sudjelujete u našem gradu ili ga pak svojom gastronomskom ili kreativnom ponudim, predstavljate diljem Hrvatske i izvan nje”, izjavio je Janči.

Iskoristio je priliku kako bi najavio da će Grad ovoj Udruzi, ali i ostalim udrugama osigurati novi zajednički radni, prostraniji i kvalitetni radni prostor u Poslovnom centru, stoji na internetskim stranicama Grada Đurđevca.

Ne propustite: