ULAGANJA SE NASTAVLJAJU Evo što nas očekuje osim gradnje novog dječjeg vrtića u Starigradu i osnovne škole na Podolicama

Ulaganje u poboljšanje kvalitete života u gradu se nastavlja.

Foto: Grad Koprivnica

Brojnim investicijskim projektima koji su u pripremi za kraj tekuće 2019. godine te cijelu nadolazeću 2020. godinu Grad Koprivnica i dalje nastavlja s brojnim investicijama.

Završene i ugovorene investicije u ovoj godini vrijedne su oko 48 milijuna kuna, a to su Energetska obnova Osnovne škole “Braća Radić”, završetak spojne ceste Reka – Starigrad, izgradnja novog Inkubatora kreativnih industrija, potpuna obnova centralne zgrade Dječjeg vrtića “Tratinčica” i objekta “Loptica”, rekonstrukcija i uređenje dvorane “Domoljub”, izgradnja novog reciklažnog dvorišta u Herešinu, ugovoreni radovi na energetskoj obnovi Osnovne škole “Antun Nemčić Gostovinski”.

Ulaganje u poboljšanje kvalitete života u gradu se nastavlja. Tako nas očekuje gradnja novog dječjeg vrtića u Starigradu, gradnja nove osnovne škole na Podolicama, gradnja nove sportske dvorane u Osnovnoj školi “Đuro Ester”, uređenje glavnih gradskih trgova, obnova i nabava nove tehničke opreme za Dom mladih.

U pripremi su još brojni projekti, te je Grad Koprivnica u svrhu osiguranja sredstava za predfinanciranje EU programa i tekućih potreba za likvidnošću prihvatio, od tri ponuđene, najpovoljniju financijsku ponudu Privredne banke d.d. Zagreb, koja za iznos zaduženja od 15 milijuna kuna nudi kamatu po stopi od 0,45 % fiksno na rok od 12 mjeseci, a vodeći se kriterijem ekonomski najisplativije ponude.

Vodeći se svim navedenim podacima, vijećnici su na sjednici većinom glasova prihvatili odluku o kratkoročnom zaduživanju Grada Koprivnice, radi već ranije spomenutih investicija, stoji na internetskim stranicama Grada Koprivnice.

Ne propustite: