UREDBA STUPILA NA SNAGU Ako vam kasni vlak, imate pravo na odštetu! Ali, ima i jedna ‘caka’…

Ako vam vlak kasni 60 i više minuta, odsad možete tražiti odštetu i dobiti 25 posto od cijene karte, a ako se radi o kašnjenju duljem od 120 minuta imate pravo na 50 posto od cijene karte.

Ilustracija // Foto: Međimurske novine

O srijede, 4. prosinca, u cijelosti je na snagu stupila Uredba (EZ-a) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu.

Što to znači? Putnici, naime, ostvaruju pravo na naknadu za kašnjenje vlakova, i to:

● za kašnjenje od 60 do 119 minuta naknada se isplaćuje u visini od 25 % cijene karte

● za kašnjenja dulja od 120 minuta naknada se isplaćuje u visini od 50 % cijene karte.

Uz popunjeni zahtjev za ostvarivanje prava putnika, potrebno je priložiti originalnu kartu koju je ovjerio vlakopratitelj u vlaku ili blagajnik. Zahtjev i ovjerenu kartu potrebno je poslati poštom na adresu: HŽ Putnički prijevoz, Prodaja i marketing, Strojarska cesta 11, 10000 Zagreb.

“Naknada za kašnjenje bit će isplaćena sukladno podacima navedenim u zahtjevu (isplata naknade ne odnosi se na subvencionirane karte, karte koje su prodali drugi željeznički prijevoznici i karte željezničkih radnika za odlazak na posao ili službeno putovanje). Naknada za kašnjenje isplaćuje se u roku od mjesec dana od podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava putnika. Umjesto naknade za kašnjenje putnik može odabrati vaučer za putovanje u vrijednosti naknade”, priopćili su iz HŽ-a Putnički prijevoz.

Naknada za kašnjenje koja iznosi manje od četiri eura u kunskoj protuvrijednosti neće biti isplaćena.

Zahtjev za ostvarivanje prava putnika možete preuzeti ovdje .

Ne propustite: