VAŽNA OBAVIJEST Evo kada se na području Općine Rasinja odvozi glomazni otpad

Korisnici se za odvoz glomaznog otpada moraju prijaviti na Drava Kom, na broj 099 709 5647 ili na e-mail info@drava-kom.hr. 

Ilustracija // FOTO: GKP Komulalac KC

Glomazni, odnosno krupni otpad na području Općine Rasinja odvozit će se u ponedjeljak, 18. studenoga. Korisnici se za odvoz glomaznog otpada moraju prijaviti na Drava Kom, na broj 099 709 5647 ili na e-mail info@drava-kom.hr.

Važno je naglasiti da se glomazni otpad više ne deponira na lokacijama zelenih otoka, s obzirom na to da su postavljeni kontejneri namijenjeni samo za deponiranje reciklabilnog i sličnog otpada manje zapremine.

Ne propustite: