VAŽNA OBAVIJEST Općina Drnje sufinancirat će troškove radnih bilježnica i zbirka zadataka

To se odnosi na učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Drnje, u ovoj školskoj godini.

Ilustracija // Foto: Pixabay.com

Općina Drnje sufinancirat će troškove kupnje zbirka zadataka i radnih bilježnica. To se odnosi na učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Drnje, u ovoj školskoj godini. Roditelji, odnosno skrbnici, mogu podnijeti Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje kupnje zbirka zadataka i radnih bilježnica.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje kupnje zbirka zadataka i radnih bilježnica može se preuzeti na internetskim stranicama Općine Drnje ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Drnje, a uz koji je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

1. dokaze o prebivalištu roditelja/skrbnika (preslike važećih osobnih iskaznica ili uvjerenja o prebivalištu),
2. račun za kupnju zbirka zadataka i radnih bilježnica,
3. presliku kartice osobnog računa jednog od roditelja/skrbnika na koji će se vršiti isplata s vidljivim IBAN-om,
4. potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela o nepostojanju duga prema Proračunu Općine Drnje (izdaje se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Drnje),
5. Izjava da nema (su)financiranja zbirka zadataka i radnih bilježnica iz drugih izvora (može se preuzeti na internetskim stranicama Općine Drnje ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Drnje).

Zahtjevi se mogu predati od 9. do 30. rujna, u Jedinstveni upravni odjel Općine Drnje, na adresi Trg kralja Tomislava 29, svakim radnim danom u radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Drnje.

Detalje možete pronaći na internetskim stranicama Općine Drnje.

Ne propustite: