VELIKA INVESTICIJA Završena izgradnja fekalne kanalizacije naselja Gola

Vrijednost izvedenih radova II. faze izgradnje kanalizacijske mreže je oko 3,7 milijuna kuna (bez PDV-a), a investicija je financirana sredstvima Hrvatskih voda (80%) iz programa EIB/CEIB, a preostali iznos od 20% financiran je sredstvima Općine Gola.

Foto: Koprivničke vode

Krajem svibnja završili su radovi na izgradnji II. faze izgradnje fekalne kanalizacijske mreže u naselju Gola u sklopu aglomeracije Gola, a 10. lipnja obavljen je i tehnički pregled na novoizgrađenoj kanalizacijskoj mreži.

Radovi su se izvodili od 24. srpnja 2018. godine i izgrađeno je ukupno 2840 metara kanalizacijskih cjevovoda u Dravskoj i Ulici Petra Preradovića u Goli, a izgrađena je i jedna prepumpna stanica.

Vrijednost izvedenih radova II. faze izgradnje kanalizacijske mreže je oko 3,7 milijuna kuna (bez PDV-a), a investicija je financirana sredstvima Hrvatskih voda (80%) iz programa EIB/CEIB, a preostali iznos od 20% financiran je sredstvima Općine Gola.

“Izgradnjom II. faze izgradnje fekalne kanalizacije naselja Gola završena je izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Gola u koju je ukupno uloženo oko 17,7 milijuna kuna (bez PDV-a), a izgrađeno je ukupno pet kilometara kanalizacijskih cjevovoda, tri prepumpne stanice i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za područje aglomeracije Gola. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za područje aglomeracije Gola izgrađen je u 2017. godini, a stavljen u funkciju s početkom 2018. godine po dobivenoj uporabnoj i vodopravnoj dozvoli, i čini zasebni funkcionalni sustav odvodnje otpadnih voda (aglomeraciju) u nadležnosti Koprivničkih voda. Lokacija UPOV-a Gola je uz sam granični prijelaz s Mađarskom, uz potok Ždalicu koji služi za prihvat pročišćenih otpadnih voda s uređaja”, istaknuo je predsjednik uprave Koprivničkih voda Zdravko Petras, dipl.ing.građ.

U sklopu izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Gola, dodao je, izgrađeni su i kanalizacijski priključci u građevinske parcele što će pojednostaviti postupak priključenja i olakšati mještanima Gole financijski trošak priključenja na sustav javne odvodnje na koji su se obvezni priključiti u narednih 12 mjeseci sukladno obvezama iz Zakona o vodama.

Ne propustite: