VELIKI BUKOVEC Važne obavijesti za učenike, vlasnike pasa i poljoprivrednike

Učenici srednjih škola koji imaju prebivalište na područja Općine Veliki Bukovec mogu se javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliki Bukovec i podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu naknadu.

Ilustracija // Foto: Zagorje International

Općina Veliki Bukovec i u novoj godini nastavlja brinuti za svoje stanovnike. Naime, učenici srednjih škola koji imaju prebivalište na područja Općine Veliki Bukovec mogu se javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliki Bukovec i podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu naknadu.

Zahtjevi će se zaprimati do kraja veljače tekuće godine.

Općina veliki Bukovec donijela je i Program potpore poljoprivredi na području Općine od kojih je jedna od mjera i Potpora za umjetno osjemenjivanje krava i rasplodnih krmača. Potpora će se odobriti korisniku za subvenciju umjetnog osjemenjivanje krava i rasplodnih krmača u iznosu od 100 kuna po prvoj oplodnji, a koju provodi ovlaštena veterinarska ambulanta.

Iznos potpore ne može iznositi više od 1000 kuna tijekom jedne kalendarske godine. Također će se potpora odobriti korisniku za nabavku sjemena za umjetno osjemenjivanje svinja isključivo na vlastitom stadu.

Uvjet za dodjelu potpore je uvjerenje o završenom tečaju za umjetno osjemenjivanje svinja na vlastitom stadu i račun za sjeme od ovlaštenog reprodukcijskog centra. Iznos potpore po korisniku je 100% vrijednosti dokumentiranih troškova do maksimalno 500 kuna po gospodarstvu.

Zainteresirani mještani mogu se javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Veliki Bukovec radi podnošenja zahtjeva za ostvarivanje navedenog prava na subvenciju umjetnog osjemenjivanja.

Također se može podnijeti i zahtjev za potporu za osiguranje usjeva, nasada i stoke. Potpora će se odobriti korisniku za subvenciju premije osiguranja usjeva, nasada i stoke na području Općine Veliki Bukovec uz uvjet da korisnik potpore ima zaključenu policu osiguranja od rizika mogućih elementarnih nepogoda za tekuću godinu.

Iznos potpore po korisniku je 70% premije osiguranja po jednoj polici za korisnika, a u najvišem iznosu od 2000 kuna po jednom korisniku tijekom kalendarske godine.

Osim toga, stigla je i važna obavijest za vlasnike pasa. Naime, na području Općine Veliki Bukovec provodit će se kontrola od strane komunalnog redara nakon provedenog cijepljenja od strane ovlaštenih djelatnika veterinarske stanice te ako se utvrdi da posjednik nije označio mikročipom psa u roku predviđenom Zakonom o veterinarstvu, odnosno redovito cijepio protiv bjesnoće te dao na uvid dokumentaciju kojom to može potvrditi (putovnicu kućnog ljubimca) kaznit će novčanom kaznom u iznosu od 300 do 2000 kuna sukladno Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Veliki Bukovec.

Izvor: Općina Veliki Bukovec

Ne propustite: