VINOGRADSKI PUTEVI Nastavlja se asfaltiranje i pojačano održavanje goričkih puteva za pojedina područja

Na odvojcima gdje ima manje klijeti, a dionica za asfaltiranje je duga i nije moguće skupiti dovoljan iznos za asfaltiranje odredit će se pojačano održavanje, pa će se tamo staviti tucanik.

Ilustracija // Izvor fotografije: Grad Đurđevac

Na sjednici đurđevačkog Gradskog vijeća koja je održana u ponedjeljak, jednoglasno je donesena odluka o pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta.

Proteklog je vikenda održan sastanak vinogradara na Belevinama i na Lončarevom bregu na kojima su se okupili zainteresirani vlasnici klijeti za asfaltiranje goričkih odvojaka na tim područjima.

Dogovoren je i rok od dva mjeseca kako bi se vinogradari organizirali i prikupili dovoljan iznos, a i svim vlasnicima klijeti na tim područjima bez obzira je li uz njih već prošao asfalt uputit će se dopis da solidarno sudjeluju u sufinanciranju asfaltiranja preostalih odvojaka i klanaca na njihovom području.

Na odvojcima gdje ima manje klijeti, a dionica za asfaltiranje je duga i nije moguće skupiti dovoljan iznos za asfaltiranje odredit će se pojačano održavanje, pa će se tamo staviti tucanik.

“Ovakvo učestalo nastajanje oštećenja na poljskim putevima i nerazvrstanim cestama događa se svaki puta prilikom jačih oborina te nastaju veliki troškovi zbog održavanja i šljunčanja istih. Stoga nastojimo u suradnji s vlasnicima kuća, klijeti i polja postići svoj dugoročni cilj, a to je da se u što skorije vrijeme asfaltiraju svi putevi i ceste gdje je to moguće i koje se intenzivno koriste za pristup vinogradima i poljima. Tamo gdje to nije moguće nastojat ćemo urediti ceste kroz pojačano održavanje”, izjavio je đurđevački gradonačelnik Hrvoje Janči.

Saborski zastupnik i predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković također je naglasio važnost uređivanja vinogradskih puteva.

“Upravo zato donosimo ovu odluku. Grad će na prijedlog vlasnika klijeti koji su spremni sudjelovati u pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta gdje je nagib ceste manji od 5%, a vlasnici su spremni sudjelovati u sufinanciranju radova u visini od 50%, staviti izvođenje tih radova u prioritet. Dok će se ceste s nagibom većim od 5% isključivo pojačano održavati tako da se kritične dionice asfaltiraju. Još jednom pozivamo sve vlasnike da se solidarno uključe u prikupljanje sredstava za preostale dionice kako bi se i one asfaltirale ili bar uključile u pojačano održavanje. Želja nam je u budućnosti kroz zajedničku suradnju s vinogradarima asfaltirati i povezati sve goričke puteve te i dalje raditi na povećanju smještajnih kapaciteta u našim klijetima i poboljšanju cjelokupne turističke ponude na našim brjegovima”, rekao je Željko Lacković.

Vlasnicima će se za njihov udio u financiranju izvršiti obračun i umanjenje obveza za komunalnu naknadu i druga davanja prema Gradu kroz naredno razdoblje ovisno o iznosu sufinanciranja i visini mjesečnih obveza, stoji na internetskim stranicama Grada Đurđevca.

Ne propustite: