VRIJEDNO PRIZNANJE Goran Šafarek za svoje fotografije Drave osvojio Velebitsku degeniju

Nagrada Velebitska degenija prestižna je nagrada na području zaštite okoliša i prirode koja se dodjeljuje 21 godinu uzastopce.

Goran Šafarek osvojio je Velebitsku degeniju // Foto: Facebook Goran Šafarek

Na Svjetski dan biološke raznolikosti i Dan hrvatske prirode u Novinarskom domu u Zagrebu u srijedu je održana 21. svečana dodjela nagrade Velebitska degenija za 2018. za najbolje novinarske radove na temu zaštite okoliša i prirode. Ovogodišnji dobitnici su novinar Željko Bukša u kategoriji tisak i internet, Mirjana Žugec Pavičić u kategoriji radio, Jagoda Bastalić za televizijski prilog i Goran Šafarek za fotografiju.

Koprivničanac Šafarek nagradu je osvojio za seriju fotografija o Dravi objavljenih u reportaži “Drava, rijeka na prekretnici” u časopisu Meridijani u siječnju 2019. godine.

“Kako tekst, tako i fotografije svjedoče o još uvijek sačuvanoj biološkoj raznolikosti na sprudovima i rukavcima ove rijeke te u njezinim poplavnim šumama. Strpljivo, znalačkim odabirom motiva i kvalitetnom kompozicijom, Goran Šafarek dokumentira bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta i čarobnu iznimnost Drave”, stoji na internetskim stranicama Hrvatskog novinarskog društva.

Diplomirani biolog Šafarek, asistent na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, godinama se bavi zaštitom, istraživanjem i održivim razvojem rijeka u Hrvatskoj, o čemu objavljuje u prestižnim časopisima u Hrvatskoj i svijetu. Najveći dio svog znanstvenog i novinarskog rada, pa tako i svoje nominirane fotografije, posvetio je rijeci Dravi.

Nagrada Velebitska degenija prestižna je nagrada na području zaštite okoliša i prirode koja se dodjeljuje 21 godinu uzastopce.

Ne propustite: