ZANIMLJIVA IZLOŽBA U ludbreškom dvorcu u ponedjeljak se otvara izložba “Građanska kultura”

Izložba je na neki način presjek građanske kulture Ludbrega od sredine 19. pa do sredine 20. stoljeća, odnosno u razdoblju od 100 godina.

Foto: Grad Đurđevac

U ludbreškom dvorcu Batthyany u ponedjeljak u 18 sati se otvara izložba “Građanska kultura”, u organizaciji Centra za kulturu i informiranje “Dragutin Novak” i Državnog arhiva u Varaždinu.

“Izložba je podijeljena u dva dijela, jedan je arhivsko-muzejski za kojeg smo mi zaduženi dok Centar za kulturu priprema drugi dio u kojem će biti predstavljeni predmeti građanske kulture”,  istaknuo je ravnatelj Državnog arhiva u Varaždinu, Damir Hrelja.

Izložba je na neki način presjek građanske kulture Ludbrega od sredine 19. pa do sredine 20. stoljeća, odnosno u razdoblju od 100 godina.

Začeci građanskog društva mogu se pratiti već i ranije, Ludbreg se naime već u 16. stoljeću spominje kao trgovište, a u punom se smislu razvilo u drugoj polovici 19. stoljeća.

Ne propustite: