Ponedjeljak, 29. studenoga 2021.

Cvekov kutak / Bara: Danas sam htjela 10 kilometri šetati po šumi, ali sam šetala 25…

Preporučujemo

BARA: Danas sam htjela 10 kilometri šetati po šumi, ali sam šetala 25!

FRANC: To je baš lijepo i zdravo!

BARA: Vraga je lijepo, zgubila sam se!

Vicomat: Robert Cvek

Najnovije objave