Nedjelja, 25. rujna 2022.

Đurđevački vatrogasci nastavljaju redovna dežurstva na Jadranu

Na otok Lastovo upućena su dva djelatnika JVP-a Đurđevca, dva JVP-a Križevci te jedan dobrovoljni vatrogasac iz DVD-a Kloštar Podravski

Preporučujemo

I ove godine obavljaju redovna dežurstva na Jadranu obavljaju djelatnici đurđevačke Javne vatrogasne postrojbe.

Temeljem programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Hrvatsku u 2020. te zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Hrvatske, vatrogasci JVP Đurđevac upućeni su na četvrtu smjenu redovnih dislokacija.

Na otok Lastovo upućena su dva djelatnika JVP-a Đurđevca, dva JVP-a Križevci te jedan dobrovoljni vatrogasac iz DVD-a Kloštar Podravski.

– Na dislokaciji će se nalaziti šumsko terensko vozilo opremljeno kombiniranom pumpom, spremnikom s 4500 litara vode, 200 litara pjenila i krovnim bacačem, kao i kompletnom opremom za gašenje požara i hidrauličkim alatom Lukas za potrebe tehničkih intervencija te dodatno kombi vozilo i vozilo za gašenje šumskih požara TAM 150 – istaknuli su iz JVP-a Đurđevac.

Iz redova JVP Đurđevac četvrtu smjenu koja traje 15 dana odrađuju Matej Jakupčić i Tomislav Karšić.

- Advertisement -

Najnovije objave