Petak, 9. prosinca 2022.

Evo kada će se vršiti upis djece u dječji vrtić Vrapčić u Goli

Na inicijalni razgovor bit će pozvani oni roditelji/skrbnici i djeca u čijem slučaju stručna služba procijeni da ga je potrebno provesti

Preporučujemo

Obavještavaju se roditelji/skrbnici da će se predaja dokumentacije za upis djeteta u dječji vrtić Vrapčić provoditi, od 18. svibnja do 29. svibnja.

Dokumentacija se šalje isključivo poštom na adresu – Dječji vrtić Vrapčić, Mihovila Pavleka Miškine 1, 48316 Đelekovec s naznakom Upis djeteta u Dječji vrtić Vrapčić.

Uz svu dokumentaciju koja se odnosi na status djeteta i roditelja/skrbnika (navedena u Zahtjevu), obavezno je potrebno detaljno i istinito popuniti i poslati:

– zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Vrapčić

– obrazac za inicijalni razgovor

– suglasnost o obradi osobnih podataka

Posebno je potrebno pročitati Pravilnik o upisu djece u dječji vrtić Vrapčić.

Priložena dokumentacija treba biti valjana i kompletna. Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati. Dobiveni redni broj (šifru) djeteta pod kojim će se moći pratiti rezultati upisa bit će poslan SMS porukom.

Na inicijalni razgovor bit će pozvani oni roditelji/skrbnici i djeca u čijem slučaju stručna služba procijeni da ga je potrebno provesti.

Roditelji/skrbnici čija se djeca nalaze na listi čekanja dužni su ponovno pristupiti postupku upisa djece u Dječji vrtić Vrapčić s dokumentacijom najnovijeg datuma.

– Roditelji/skrbnici čije je dijete smješteno u područni objekt izvan mjesta prebivališta moraju podnijeti samo zahtjev za upis djeteta u vrtić u predviđenom periodu kako bi se dijete od 1. rujna nove pedagoške godine premjestilo u željeni objekt – istaknula je ravnateljica dječjeg vrtića Vrapčić Sanela Brgles.

Svi detalji nalaze se u priloženoj javnoj objavi upisa za svaki područni objekt, a za sva pitanja može se nazvati na broj, 048/831-492.

- Advertisement -

Najnovije objave

Vezane vijesti